Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Rob Bartels

Woensdag 17 april 2013 verdedigt Rob Bartels zijn proefschrift Democratie leren door filosoferen.

 

Filosoferen met kinderen wordt steeds meer gezien als een activiteit die bijdraagt aan democratische vorming. Democratie leren door filosoferen is een diepgaand onderzoek naar de praktijk van het filosoferen in het basisonderwijs. Op verschillende niveaus is het curriculum ‘filosoferen met kinderen’ onderzocht. Het onderzoek gaat in op de idealen, het idee achter het filosoferen, op de feitelijke vormgeving en uitvoering van het filosoferen en de door de leraren en kinderen zelf gerapporteerde leereffecten ten aanzien van hun denken, dialoog en het omgaan met verschillen. In vier scholen en zestien groepen zijn leraren en kinderen geobserveerd en via interviews en vragenlijsten bevraagd over hun doelen en motieven, praktijken, ervaringen en leereffecten. Het onderzoek laat zien hoe filosoferen met kinderen theoretisch en praktisch een bijdrage kan leveren aan democratische burgerschapsvorming. 

 

Rob Bartels is docent aan de pabo van Hogeschool Inholland in Alkmaar en medewerker van het Centrum Kinderfilosofie Nederland. In vervolg op dit onderzoek ontwikkelt hij als lid van de kenniskring Geïntegreerd Pedagogisch Handelen een onderzoeks- en onderwijsproject in het basisonderwijs, waarin kinderen door filosoferen en creatief denken leren participeren in de samenleving. Eerder schreef hij Kinderen leren filosoferen (2007) en samen met Marja van Rossum Filosoferen doe je zo (2009).


Lees ook het nieuwsbericht.Contactpersoon Dorothe van Driel
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw UU, Domplein 29, Utrecht
Datum 17-4-2013
Openingstijden 10.30 uur precies
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja