Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Huub Gulikers

Huub Gulikers, docent en onderzoeker aan Hogeschool Arnhem en Nijmegen, verdedigt zijn proefschrift Sociaal Verantwoord. Betekenisvolle, leerzame en democratische verantwoording van sociaal werk. Promotor is prof.dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek.


Lees ook Hoe ontwikkel je betekenisvolle verantwoording in welzijnswerk? Contactpersoon Dorothé van Driel (pedel)
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29,Utrecht
Datum 13-9-2016
Openingstijden 10.30 uur precies
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie.