Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie prof. dr. Doret J. de Ruyter


Op 28 mei houdt prof. dr. Doret de Ruyter, hoogleraar Educatie, haar inaugurele rede.De Rector Magnificus van de Universiteit voor Humanistiek nodigt u uit tot het bijwonen van de academische zitting waarin Doret de Ruyter haar ambt zal aanvaarden met het houden van een openbare rede getiteld: De betekenis van educatie. Over de bijdrage aan menselijk floreren in een diverse samenleving.

Vanaf 15.30 uur is er een ontvangst met koffie en thee in de Pieterskerk (publieksingang Pieterskerkhof 3).  De oratie begint stipt om 16.00 uur. Na afloop is er tot 18.15 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in de naastgelegen Universiteit voor Humanistiek.

In plaats van een cadeau vraagt Doret de Ruyter u om een gift over te maken via www.savethechildren.nl

Hoogleraren zijn van harte welkom om (in eigen toga) in het cortège mee te lopen. Zij worden om 15.45 uur in de Pieterskerk verwacht (achteringang Pieterskerkhof 5). Graag aanmelden voor het cortège via: pedel@uvh.nl.


LET OP: Dinsdag 28 mei is er een landelijke staking van het openbaar vervoer. Er rijden geen treinen en ook geen bussen naar en in Utrecht. Op deze site vindt u meer informatie over parkeermogelijkheden in de buurt van het Pieterskerkhof.Contactpersoon pedel Jannemarie van den Brand
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof 3, Utrecht
Datum 28-5-2019
Openingstijden aanvang 16.00 uur precies
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja