Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie hoogleraar Nicole Immler / Inaugural address Nicole Immler


Op 29 september spreekt prof.dr. Nicole Immler haar inaugurele rede uit. Nicole Immler is hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek.


Historicus prof. dr. Nicole Immler onderzoekt de sociale dimensies van de erkenning en herstel van slachtoffers en/of overlevenden van structureel geweld, hun families en bredere gemeenschappen. Daarbij richt zich haar onderzoek ook op het potentieel dat herstelmaatregelen hebben om zogenaamde transformative justice tot stand te brengen. De nieuwe leerstoel speelt in op de juridificering van de samenleving, en beoogt bij te dragen aan een meer mens-georiënteerde benadering van sociale rechtvaardigheid. De leerstoel en het onderzoeksteam verbreden daarmee de klassieke benadering van transitional justice op historisch onrecht, door ook de sociale, economische en ecologische dimensies van grootschalige mensenrechtenschendingen erbij te betrekken.


On September 29th, Prof. Nicole Immler will deliver her inaugural address. Nicole Immler is Professor of Historical Memory and Transformative Justice at the University of Humanistic Studies.


Historian Prof. Nicole Immler investigates the social dimensions of recognition and recovery for victims and/or survivors of structural violence, their families and broader communities. In doing so, her research also focuses on the potential that restorative justice has to bring about so-called transformative justice. The new chair responds to the juridification of society, and aims to contribute to a more human-centered approach to social justice. The chair and the research team thus broaden the classical approach of transitional justice to historical injustice by including the social, economic and ecological dimensions of large-scale human rights violations.


See also: www.dialogicsofjustice.org

Download

Na afloop kunt u de oratie downloaden via:

Oratie Nicole Immler: ‘Om historisch onrecht te herstellen, is het nodig om onze blik te verruimen’


PDF-bestandInaugural Lecture SpeechContactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof, Utrecht
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 29-9-2022
Openingstijden 16.00 - 17.00 uur precies (4:00 pm- 5:00 pm)