Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie hoogleraar Nicole Immler


Op 29 september spreekt prof.dr. Nicole Immler haar inaugurele rede uit. Nicole Immler is hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek.


Historicus prof. dr. Nicole Immler onderzoekt de sociale dimensies van de erkenning en herstel van slachtoffers en/of overlevenden van structureel geweld, hun families en bredere gemeenschappen. Daarbij richt zich haar onderzoek ook op het potentieel dat herstelmaatregelen hebben om zogenaamde transformative justice tot stand te brengen. De nieuwe leerstoel speelt in op de juridificering van de samenleving, en beoogt bij te dragen aan een meer mens-georiënteerde benadering van sociale rechtvaardigheid. De leerstoel en het onderzoeksteam verbreden daarmee de klassieke benadering van transitional justice op historisch onrecht, door ook de sociale, economische en ecologische dimensies van grootschalige mensenrechtenschendingen erbij te betrekken.

Zie ook www.dialogicsofjustice.org
Contactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof, Utrecht
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 29-9-2022
Openingstijden 16.00 - 17.00 uur precies