Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onder de Glazen Stolp. Eenzaamheid bij ouderen: bestrijden of bevrijden?

Bijna de helft van de 65-plussers voelt zich wel eens eenzaam. Het is aangetoond dat dit een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden. Toch blijkt het in de praktijk voor zorgprofessionals lastig om hierover met ouderen te spreken of hen erbij te ondersteunen.

In deze werkconferentie gaan we met zorgprofessionals in gesprek over het ondersteunen van eenzame ouderen. Op basis van praktijkervaringen kijken we naar vraagstukken als: Hoe herken ik ouderen die zich geïsoleerd, vervreemd of buitengesloten voelen? Hoe verschillend zijn ze? En hoe kan ik een eenzame oudere ondersteunen?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals in de ouderenzorg, managers, beleidsmakers, kwaliteitsfunctionarissen, vrijwilligers en mantelzorgers die iets willen betekenen voor eenzame ouderen.

Klik hier voor alle informatie.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.Contactpersoon Mark Bos
Locatie Universiteit voor Humanistiek
Website www.uvh.nl/onderdeglazenstolp
Datum 13-3-2014
Openingstijden 13.30-17.30
Uitgebreide netwerkborrel na afloop
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja
Toegangsprijzen 77 euro