Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'Onder de Glazen Stolp.' Eenzaamheid bij ouderen: bestrijden of bevrijden?


13 maart 2014
Universiteit voor Humanistiek i.s.m. Van Kleef Instituut


AANMELDEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK..Eenzame ouderen?
Bijna de helft van de 65-plussers voelt zich wel eens eenzaam. Het is aangetoond dat dit een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden. Toch blijkt het in de praktijk voor zorgprofessionals lastig om hierover met ouderen te spreken of hen erbij te ondersteunen.
Zo blijkt dat het vergroten van het sociale netwerk niet voor iedereen een passende oplossing is. Iemand met weinig contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn. Terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich toch eenzaam kan voelen. Eenzaamheid gaat over een ervaren gemis aan verbinding, zoals kan ontstaan door ontbrekende relaties met betekenisvolle anderen.

 

De rol van de zorgprofessional
In deze werkconferentie gaan we met zorgprofessionals in gesprek over het ondersteunen van eenzame ouderen. Op basis van praktijkervaringen kijken we naar vraagstukken als: Hoe herken ik ouderen die zich geïsoleerd, vervreemd of buitengesloten voelen? Hoe verschillend zijn ze? En hoe kan ik een eenzame oudere ondersteunen?
­
Drie auteurs van 'Mag een mens eenzaam zijn?' (Amsterdam: 2012) beschrijven in hun boek visies op eenzaamheid en ervaringen van professionals die dagelijks omgaan met eenzame mensen. Op basis van deze ervaringen gaan zij het gesprek aan over eenzaamheid, in drie interactieve duo-presentaties met mensen uit de praktijk. Daarna kun je kiezen uit drie workshops waarin je zelf aan de slag gaat met het thema. Zo werken we samen aan mogelijkheden voor goede zorg voor eenzame ouderen. Na afloop krijg je het boek mee naar huis.
 
Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals in de ouderenzorg, managers, beleidsmakers, kwaliteitsfunctionarissen, vrijwilligers en mantelzorgers die iets willen betekenen voor eenzame ouderen.


Programma

13.15

Inloop met koffie en thee

14.00

Opening van de middag door dagvoorzitter Annemarie Klaassen

14.10

‘Sylvia Plath & eenzaamheid’, uitgesproken column door prof. dr. Anne Goossensen

14.15

Duo-lezing dr. Anja Machielse & Dineke Hoff Smalbrugge: “Terugtrekgedrag als overlevingsstrategie.”

14.45

Duo-lezing dr. Ton Jorna & Wilma van Netten: “Hoe maak je ruimte voor het verhaal?”

15.15

Korte pauze

15.45

Duo-lezing: prof. dr. Anne Goossensen & Annemieke van Oostveen “Samen eenzaamheid ervaren.”

16.15

Doordenking van de opgeworpen thema’s voor goede zorg in kleinere groepen met speciale aandacht voor de omgang met eenzaamheid binnen de ouderenzorg.
- a. Wat doet het met de professional? (Begeleiding: Ton Jorna)
- b. Omgangsvormen verkennen (Begeleiding: Anja Machielse)
- c. Kwaliteit van aandacht & eenzaamheid (Begeleiding: Anne Goossensen).

17.30

Uitgebreide netwerkborrel

 
Praktisch
Kosten: 77 euro
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht, www.uvh.nl
Aanmelden en informatie bij Mark Bos (Praktijkcentrum Zingeving en Professie), mbs@uvh.nl, 030-2390151 (ma, di, wo) 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

De Universiteit voor Humanistiek   
Dit symposium wordt georganiseerd door een groep wetenschappers die verbonden is aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH), een kleine maatschappelijk geëngageerde universiteit in het centrum van Utrecht die uitdrukkelijk de missie heeft door onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan humanisering en zingeving van de samenleving. Oorspronkelijk het opleidingscentrum voor humanistische geestelijk verzorgers, heeft de UvH zich vanaf 1989 ontwikkeld tot een instelling die een brede wetenschappelijke vorming nastreeft voor functies in zorg, onderwijs en beleid. Een groeiend aantal studenten (450) volgt er een Bachelor, Premaster of Master Humanistiek, of een Premaster en Master Zorgethiek & Beleid. De UvH heeft een eigen Graduate School waarin zo’n 80 mensen een proefschrift voorbereiden.


Over de sprekers

Anne Goossensen is als Hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Haar onderzoek richt zich op sensitieve relationele afstemming in de zorg, kwaliteit van aandacht en mismatch vanuit zorgethisch perspectief.

Dineke Hoff Smalbrugge is cliëntvertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling bij zorgorganisatie Laurens te Rotterdam. Daarnaast werkt zij als trainer/supervisor bij Trainingscentrum Kor Schippers en de Haagse Hogeschool.

Ton Jorna is Universitair Hoofddocent Geestelijke of existentiële begeleiding. Zijn aandachtsgebied is levensvragen, levensthema’s, zoals eenzaamheid, en de vraag hoe je daarmee als mens, cliënt en begeleider omgaat. Hij geeft daar ook lezingen over.

Annemarie Klaassen is programmamanager bij het van Kleef Instituut. Van oorsprong wijkverpleegkundige, houdt ze zich al jaren bezig met de ondersteuning van zorgprofessionals in een veranderende zorgwereld.

Anja Machielse is Universitair Hoofddocent onderzoek Humanistische zingeving en goed ouder worden. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar eenzaamheid en sociaal isolement en andere vormen van ‘stille’ problematiek bij ouderen.

Wilma van Netten is Verzorgende Individuele Gezondheidszorg en werkzaam in Talmahiem te Balk. Sinds 1990 is zij werkzaam in de ouderenzorg (eerst elf jaar in een verpleeghuis nu in een verzorgingshuis). Ze houdt zich ook bezig met palliatieve/terminale zorg.

Annemieke van Oostveen is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts eerste lijn bij Rivas Zorggroep in de regio Sliedrecht. Zij werkt zowel intramuraal als in de thuissituatie met kwetsbare oudere cliënten. Ook heeft zij ‘integrative medicine’ als aandachtsgebied.

Steun
Wij danken de Gerard van Kleef Stichting voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst.