Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland


Wat betekenen de veranderingen in de langdurige zorg, de jeugdzorg en de arbeidsmatige dagbesteding voor de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben? En wat betekenen deze veranderingen voor professionals? Gaan sociale netwerken rondom zorgbehoevenden en vrijwilligers daadwerkelijk meer doen?

Op donderdag 13 september presenteren onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), onderzoekers van 'De Beloften van Nabijheid' (een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek), en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken gezamenlijk de uitkomsten van twee meerjarige onderzoeksprojecten naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding.

Alle bezoekers van de conferentie ontvangen een exemplaar van het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat, dat op die dag verschijnt, met uitkomsten van het onderzoek ‘De Beloften van Nabijheid’. Dit is tevens het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Daarnaast is ook de eindrapportage van de landelijke evaluatie van de hervorming langdurige zorg ‘Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ gratis beschikbaar voor de bezoekers.

Voor wie?

De conferentie is gericht op belangstellenden en belanghebbenden die in hun dagelijks leven of werk te maken hebben met de gevolgen van de decentralisaties, zoals cliënten, professionals, beleidsmakers, ambtenaren, onderzoekers, bestuurders van participatie-, zorg- of welzijnsorganisaties en toezichthouders. Voor iedereen die:

op de hoogte wil blijven van de veranderingen in de zorg, met name in de jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsmatige dagbesteding

verrassende nieuwe inzichten wil opdoen over de decentralisaties

mee wil praten over wat belangrijk is voor de toekomst van professionals en burgers

ervaringen en inzichten wil uitwisselen met andere betrokkenen


Aanmelden

De conferentie is vol. U kunt zich niet meer aanmelden.


Programma Contactpersoon Laurine Blonk
Locatie C&V Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Website www.uvh.nl/hulpdichterbij
Datum 13-9-2018
Openingstijden 12.30 - 17.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u van tevoren even contact op met Laurine Blonk (l.blonk@uvh.nl)