Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Congres 'Safe H(e)aven. Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten'


Aanleiding voor het congres is de afronding van het meerjarige project ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’, een onderzoek dat is uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Hogeschool VIAA en de Universiteit voor Humanistiek. Tijdens het congres delen we de uitkomsten van drie jaar onderzoek rondom vier ‘laagdrempelige buurtprojecten’ in de regio Zwolle:


  • De Klooienbergboerderij in Zwolle
  • Wijksteunpunt ’t Noaberhuus in Dalfsen
  • De Ontmoeting in Zwartsluis
  • Wijkmoestuin de Slinger in Steenwijk-West.

Samen met professionals denken we na over de organisatie van veilige, beschermde ontmoetingsplaatsen midden in de wijk, waar contact is tussen kwetsbare mensen en hun buurtgenoten. Uit het onderzoek hebben we veel geleerd over de randvoorwaarden en bevorderende factoren voor het (op collectief niveau) organiseren van ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking en/of achtergrond in de GGz en hun buurtgenoten. Onze doelgroepen in het onderzoek waren mensen met een verstandelijke beperking en/of een achtergrond in de GGz. Maar deze thematiek speelt natuurlijk breder.


Tussenrapporten van het project vindt u op de site projectnetwerkondersteuning.nl

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor sociale professionals, beleidsmakers sociaal domein, studenten en docenten Social Work, onderzoekers en wetenschappers.


Aanmelden


Naast de presentatie van het lokale onderzoek, is er nog veel meer te doen op 27 juni in Zwolle. Doortje Kal en Margo Trappenburg verzorgen beiden een korte lezing, en er vindt een paneldiscussie plaats met o.a. Bertus Bouwman (vanuit Sociaal Wijkteam), gedeputeerde Bert Boerman en Melissa Sebrechts (socioloog-antropoloog). Bewegingskunstenaar Gil the Grid van Amenti Collective verzorgt een intermezzo. Ook zijn er verschillende workshops van o.a. Gustaaf Bos (Antwoorden op andersheid, VUmc Metamedica), Lex Veldboer (HvA), MIND en Stichting Buurtkracht uit Epe e.o. Dagvoorzitter is Sabine Uitslag.

Programma

12:45 – 13:00 Inloop

13:00 – 13:15 Opening door dagvoorzitter Sabine Uitslag

13:10 – 13:30 Lezing door Doortje Kal

13:30 – 13:50 Margo Trappenburg

13:50 – 14:00 Intermezzo bewegingskunstenaar Gil the Grid

14:00 – 14:30 Presentatie onderzoek door Monica Stouten-Hanekamp, Alke Haarsma (Viaa) en Femmianne Bredewold (UvH)

14:30 – 15:00 Paneldiscussie

15:00 – 15:15 Pauze

15:15 – 16:15 Workshop

16:15 – 16:30 Afsluiting

16:30 – 17:30 Napraten en netwerkenContactpersoon dr. Femmianne Bredewold
Locatie Provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
Website www.viaa.nl/evenement/safe-heaven/
Datum 27-6-2018
Openingstijden 13.00 - 17.30 uur