Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Netwerkondersteuning in buurt en wijk (afgerond)

  • Periode: 2015-2018
  • Status: afgerond

Onderzoek in samenwerking met  Hogeschool VIAA naar sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking. Het onderzoeksproject werd gefinancierd door de Provincie Overijssel. 

Beschrijving

De netwerken van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond beperken zich vaak tot familieleden en sociale professionals, terwijl zij juist vaker hulp en steun nodig hebben en die, met de invoering van de Wmo en de komende bezuinigingen in de zorg, niet langer vanzelfsprekend afkomstig zal zijn van sociale professionals. Mensen met een beperking moeten de komende jaren vaker een beroep doen op hun eigen kracht en hun sociale netwerk.

De gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst doen samen met zorgaanbieders een uitgebreid meerjarenonderzoek doen naar de inzet van informele netwerken voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Met de resultaten ervan kunnen gemeenten en zorgaanbieders het Wmo-beleid de komende jaren door ontwikkelen.

Het onderzoek bouwt voort op het onderzoek PDF-bestandLof der Oppervlakkigheid uit 2014 van Femmianne Bredewold, die hierop aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. Een onderzoek waarin verkend is wat we kunnen verwachten van contact tussen mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking en buurtbewoners. Uit deze verkenning bleek dat het belangrijk is om binnen het contact te zorgen voor begrenzing, gezamenlijkheid en wederkerigheid.


De provincie verleende de subsidie in het kader van de ondersteuning van gemeentes bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het onderzoek, dat liep in de periode 2015-2018, volgde het (dis)functioneren van sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking, nu de verzorgingsstaat wordt geherstructureerd. Meer informatie vindt u op de site projectnetwerkondersteuning.nl/

Onderzoekers

Publicaties

Bredewold, F.H., Haarsma, A., Tonkens, E.H. & Jager-Vreugdenhil, M. (2019). Convivial encounters: conditions for the urban social inclusion of people with intellectual and psychiatric disabilities. Urban Studies. doi: 10.1177%2F0042098019869838


Stouten-Hanekamp, M., Haarsma, F.A. & Bredewold, F.H. (2016). Moeizaam meedoen met een beperking. In A.J. Kruiter, F. Bredewold & M. Ham (Eds.), Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering (pp. 59-73). Amsterdam: Van Gennep


Haarsma, A., Stouten-Hanekamp, M., Bredewold, F.H., Velvis, A. & Jager-Vreugdenhil, M. (2018). Safe h(e)aven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten. Eindrapport project netwerkondersteuning in buurt en wijk (extern rapport). Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken


Haarsma, F.A., Stouten-Hanekamp, M., Riphagen-Fikse, M.C. & Bredewold, F.H. (2015). Netwerkondersteuning in buurt en wijk volgens literatuur en experts (extern rapport). Zwolle Wmo werkplaats: CvSv Centrum voor Levensvraagstukken

Zie ook


Website: projectnetwerkondersteuning.nl

Contact


Dr. Femmianne Bredewold, F.Bredewold@UvH.nl

Onderzoek naar sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking.