Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Boekpresentatie Opinitis


Ter ere van het afscheid van hoogleraar prof.dr. Joachim Duyndam presenteren we 11 juni het boek Opinitis, het (on)vermogen tot zelfstandig oordelen, uitgegeven bij SWP, onder redactie van hoogleraar prof. dr. Anja Machielse en dr. Rudy Schreijnders. 

Programma

In deze presentatie van 16.00 tot 17.00 uur introduceert Anja Machielse het boek, en brengt Joachim Duyndam de urgentie van het thema naar voren: het (on)vermogen tot zelfstandig oordelen. Daarnaast komen enkele auteurs van het boek aan het woord om vanuit hun invalshoek het thema te belichten.

Over het boek

We leven in een tijdperk van meningen. Op sociale media, in talkshows op tv en in talloze vlogs en blogs buitelen de meningen over elkaar heen. Iedereen lijkt overal iets van te vinden, en ook te móeten vinden. We staan met ons allen bloot aan een stortvloed van besmettelijke opinitis, die we overigens ook met ons allen veroorzaken. Veel meningen zijn aangepraat en er wordt veel nagepraat, beïnvloed door de bubbel waartoe men behoort of door publieke figuren en influencers die hun mening zó overtuigend presenteren dat grote groepen hun mening voor waar aannemen. 


De filosofie maakt al sinds de oudheid onderscheid tussen ‘meningen’, die schijnkennis vertegenwoordigen, en ‘waarheid’ op basis van kennis die voortkomt uit denken. Zelfstandig oordelen betekent in de eerste plaats onafhankelijk oordelen; onafhankelijk van meningen, drogbeelden en sentimenten.


De bijdragen in deze bundel verkennen hoe onafhankelijk oordelen tot stand komt. Hoe kunnen we zélf oordelen over waarheid en geloofwaardigheid? Welke rol spelen anderen daarbij? Nabije anderen, maar ook bubbel-overstijgende inspirerende denkers, historische of fictionele figuren, die uitnodigen tot nieuwe interpretaties en ideeën. En hoe krijgt een oordeel gezag? Is dat door imiterende herhaling, door het volume van de spreker, door slaafse volgzaamheid? Of door eigen, zelfstandige interpretatie?


In Opinitis gaan filosofen, theologen, cultuurhistorici en publicisten in op bovenstaande vragen. Zij onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken hoe onze oordelen tot stand komen, hoe we ons verhouden tot de macht van de media en de invloed van de meerderheid, en hoe we aan onze eigen bubbel kunnen ontsnappen.


Uitgave SWP, ISBN 9789085601272 | 240 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2021 | 11 Juni
Te bestellen via SWP.


Deze boekpresentatie is ter ere van het afscheid van prof.dr. Joachim Duyndam, hoogleraar Humanisme en filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek. Contactpersoon Anja Machielse
Locatie Online
Datum 11-6-2021
Openingstijden 16.00 - 17.00 uur