Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium Existentiële eenzaamheid en zingeving

 

aanmelden is niet meer mogelijk

 

Hoe kunnen we de existentiële dimensie van eenzaamheid herkennen en hoe kunnen we er zingevend mee omgaan? Dit symposium is bedoeld voor professionals, die in hun werk met cliënten direct, indirect of beleidsmatig te maken hebben met eenzaamheid. Sprekers: Jan Bor, Joeri Calsius, Joachim Duyndam, Eric Ettema, Anne Goossensen, Joke Hermsen, Anja Machielse, Tonja van den Ende (dagvoorzitter) en Ton Jorna ( tevens organisator). 

 

Eenzaamheid is voor veel mensen een persoonlijk probleem en gezien de groeiende omvang en ernst ervan in toenemende mate ook een maatschappelijk vraagstuk. Interventies ter bestrijding van de eenzaamheidsproblematiek richten zich vaak op eenzaamheid als sociaal en/of emotioneel fenomeen: een situatie waarin een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties wordt ervaren. Uit de praktijk blijkt echter dat mensen zich eenzaam kunnen voelen ongeacht de relaties die zij hebben. Deze vorm van eenzaamheid lijkt dan veeleer een existentiële aangelegenheid, een zingevingprobleem waartoe een persoon zichzelf verhoudt.

 

Dit symposium is bedoeld voor professionals, die in hun werk met cliënten direct, indirect of beleidsmatig te maken hebben met eenzaamheid. Het vindt plaats in het kader van de Week tegen Eenzaamheid 2011 (Coalitie Erbij) en brengt specialisten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners bijeen, die zich verdiept hebben in existentiële eenzaamheid en daar ‘werk’ van hebben gemaakt. Aan de orde komen zowel de levenspraktijk als de beroepspraktijk, zowel de vraag wat we eronder verstaan als hoe we ermee kunnen omgaan. Het thema zal niet alleen doordacht en theorievormend voor het voetlicht komen aan de hand van eenzaamheidsgerelateerde thema’s, maar ook inzichten bieden die de praktijk tot steun zijn.

 

Voor het programma: PDF-bestandklik hier

 

Voor meer informatie over de sprekers: PDF-bestand klik hier

 

Accreditatie

Het symposium is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (2 punten).

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Rotmeijer: sanne.rotmeijer@ uvh.nl (030-2390100)  

 

Lokatie en routebeschrijving

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht

Klik hier voor een routebeschrijving