Deze website maakt gebruik van cookies

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

De Universiteit voor Humanistiek zoekt de samenwerking met andere universiteiten en hogescholen. 

Academische samenwerking

Op academisch vlak werken we samen in allerlei nationale en internationale onderzoeksprojecten en organisaties. Het kan een samenwerkingsverband zijn tussen twee leerstoelen maar ook een consortium. Voor ons onderzoek naar ‘Goed ouder worden’ werken we bijvoorbeeld samen in het project MIDUS met het Institute on Aging van de University of Wisconsin. We zijn onder andere lid van het ‘Consortium Simagine; social imaginaries in a globalizing world’ en betrokken bij de oprichting van het onderzoeksplatform ‘Changing welfare states’ en van het International Care Ethical Research Consortium.


Voor onderzoek naar praktijken werken we ook samen met hogescholen. Zo versterken we de komende jaren onze samenwerking met de hogeschool VIAA op het gebied van onderwijs en onderzoek in praktijken van zorg, welzijn en educatie. In november 2018 ondertekenden we een convenant waarin de gezamenlijke doelstellingen en ambities zijn vastgesteld. We onderzoeken actief met de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht hoe we samen kunnen werken op het gebied van onderwijs en onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap.


Ook werken we samen met de Vrije Universiteit Brussel op het gebied van onderwijs en onderzoek. Hiertoe ondertekenden we een convenant in maart 2019.  In het kader van internationalisering zijn er nog meer samenwerkingsverbanden met universiteiten buiten Nederland, onder andere om de uitwisseling van studenten en docenten te bevorderen.


Bij de beschrijving van onze onderzoeksgroepen kunt u meer lezen over deze en andere samenwerkingsprojecten. U krijgt dan ook een goed idee van het soort onderzoek dat wij uitvoeren. Mocht uw onderzoek hierop aansluiten en wilt u met ons samenwerken, neemt u dan contact op met onze onderzoekers. 

Bestuurlijke en praktische samenwerking

Op bestuurlijk vlak zijn we universitaire partners van de andere levensbeschouwelijke universiteiten en we zijn geassocieerd lid van de Nederlandse Vereniging van samenwerkende universiteiten VSNU. Op praktisch vlak werken universiteiten en hogescholen in Utrecht bijvoorbeeld samen in de introductietijd voor nieuwe bachelor studenten en we gebruiken de bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Lees meer in het menu Over de universiteit.