Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistische partners

De Universiteit voor Humanistiek werkt samen met verschillende instellingen binnen de humanistische beweging. Dat gebeurt op bestuurlijk niveau, maar ook op het niveau van onderzoeksgroepen en wetenschappelijk medewerkers. Bovendien is de universiteit aangesloten bij de Humanistische Alliantie, het netwerk van humanistische organisaties in Nederland. Op internationaal niveau is de universiteit lidorganisatie van de International Humanist and Ethical Union, een internationaal netwerk van humanistische organisaties.

Humanistisch Verbond

De Universiteit voor Humanistiek heeft van oudsher een bijzondere band met het Humanistisch Verbond. Dat is mede omdat zij sinds haar oprichting in 1989 een ambtsopleiding verzorgt tot humanistisch raadsman of raadsvrouw. Een afgestudeerde master student van de Universiteit voor Humanistiek kan ervoor kiezen om te solliciteren naar een baan als humanistisch geestelijk verzorger, die wordt uitgezonden namens het Humanistisch Verbond. Ook ondersteunt de universiteit training en bijscholing voor humanistisch geestelijk verzorgers, en verricht ze praktijkgericht onderzoek op het gebied van geestelijke begeleiding.

Humanitas

Humanitas is een organisatie van vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze organiseren meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. De Universiteit voor Humanistiek werkt bijvoorbeeld samen met Humanitas in haar onderzoek naar vrijwilligerswerk.

Hivos

Hivos is een humanistische organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De Universiteit voor Humanistiek werkt al jarenlang samen met Hivos aan internationale kennisontwikkeling over pluralisme.

Human

Human maakt vanaf 2016 als aspirant-omroep deel uit van de publieke omroep. Hierbij werkt ze nauw samen met de VPRO. Human maakt programma’s die het hart raken en om het hoofd vragen. Wars van populisme, onnadenkendheid en effectbejag. Human streeft naar betrokkenheid en duurzaamheid in zijn relaties en producten. Daarbij beperkt Human zich tot waar hij goed in is: documentaire, drama en debat. De Universiteit voor Humanistiek en Human werken regelmatig samen. Studenten lopen stage bij Human, onderzoekers van de universiteit geven inhoudelijke input bij het maken van programma's. Ook is de mastermodule Media en zingeving deels met Human ontwikkeld.

Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding (HVO)

Het Centrum Humanistische Vorming is zowel gericht op de school als op alle vragen van opvoeders en instanties waar een praktisch of theoretisch antwoord verlangd wordt (onder andere in de vorm van begeleiding, cursus, training of advies). Het centrum begeeft zich veel terreinen op het gebied van onderwijs en opvoeding, en op andere terreinen zoals dat van de kinder- en buitenschoolse opvang, justitie, defensie en uitvaartbegeleiding. De Universiteit voor Humanistiek verzorgt tot 2019 in nauwe samenwerking met het HVO onderwijs voor de postinitiële hbo-masteropleiding Hvo en levensbeschouwing.