Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

In het kort

Missie

De Universiteit voor Humanistiek realiseert vanuit haar humanistische grondwaarden kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en draagt daarmee bij aan een humane en duurzame samenleving waarin alle mensen een zinvol leven kunnen leiden.

Bestuursorganen

De dagelijkse leiding van de Universiteit voor Humanistiek is in handen van het College van bestuur, onder toezicht van de Raad van toezicht. De Universiteitsraad is ons medezeggenschapsorgaan, met vertegenwoordigers van personeel en studenten. Lees meer over deze bestuursorganen, medezeggenschap en onze universitaire partners

Organisatieonderdelen

De wetenschappelijke staf werkt in verschillende leerstoelgroepen, georganiseerd rondom een leerstoel en geleid door een hoogleraar. De medewerkers werkzaam op het gebied van ondersteuning en beheer werken onder leiding van de directeuren Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering.  Alle medewerkers zijn op deze website te vinden op basis van hun naam, functie of organisatieonderdeel bij ‘Vind een medewerker’. 


De website Digitaal Humanistisch Erfgoed (DHE) is onderdeel van de leerstoel Humanisme en filosofie. De UvH Academie valt direct onder het College van bestuur.

Feiten en cijfers

Bekijk onze feiten en cijfers of download onze jaarverslagen

Strategie

U kunt het PDF-bestandStrategisch Plan (2022-2026)  van de Universiteit voor Humanistiek downloaden.De Universiteit voor Humanistiek heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN is 84.17.301. Allerlei algemene gegevens staan op een aparte webpagina op een rijtje, plus de belangrijkste gedragscodes.