Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Samenstelling personeel

De wetenschappelijke functies worden in grote meerderheid door vrouwen bekleed (61,3% in 2020) en dit geldt tevens voor de hogere wetenschappelijk functies. Hierin wijkt de Universiteit voor Humanistiek positief af van de benchmark Nederlandse Universiteiten. Tegelijkertijd is het percentage vrouwen binnen het gehele personeel sinds 2017 licht afgevlakt. 
(Bron: Jaarverslag 2020, p. 33)


Samenstelling personeel naar aantallen WP/OBP/SA
Type201520162017201820192020
WP737272777880
OBP343030323334
WP+OBP107102102109111114
SA241722201817
Totaal131119124129129131

Samenstelling personeel naar verhouding man/vrouw (aantal)
Type201520162017201820192020
man423636394143
vrouw656666707071
WP+OBP107102102109111114

Samenstelling personeel naar verhouding man/vrouw (percentages)
Type201520162017201820192020
man39,2%35,3%35,3%35,8%36,9%37,7%
vrouw60,8%64,7%64,7%64,2%63,1%62,3%
WP+OBP100%100%100%100%100%100%


Qanu Research Review Report 2014-2019, p. 23:


Alle promovendi
StartjaarManVrouw
2011199
2012920
2013129
2014510
2015614
Totaal5162


Buitenpromovendi
StartjaarManVrouw
2011199
2012920
2013129
201458
20155
11
Totaal5057

De wetenschappelijke functies worden in meerderheid vrouwen bekleed. Hierin wijkt de Universiteit voor Humanistiek positief af van de benchmark Nederlandse Universiteiten.