Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Melissa Sebrechts

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.


overzicht Wetenschappelijke publicaties

2019

Artikel in tijdschrift

  • Sebrechts, M.J., Tonkens, E.H. & Da Roit, B. (2019). Unfolding recognition: an empirical-theoretical contribution to the concept. Distinktion: Journal of Social Theory, 20 (2), 173-189. doi: 10.1080/1600910X.2019.1586741

2018

Artikel in tijdschrift