Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Laurine Blonk

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.


overzicht Wetenschappelijke publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

  • Blonk, J.L. (2020). Micro-recognition, invisibility and hesitation: Theorising the non-encounter in the social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities. Journal of Intellectual and Developmental Disability. doi: 10.3109/13668250.2020.1812179

2019

Artikel in tijdschrift