Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Aagje Swinnen

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.


overzicht Wetenschappelijke publicaties

2018

Hoofdstuk in boek

  • Swinnen, A.M.C. & Medeiros, K. de (2018). Social Connectivity and Creative Approaches to Dementia Care: The Case of a Poetry Intervention. In A. Goulding, B. Davenport & A. Newman (Eds.), Resilience and Ageing: Creativity, Culture and Community (pp. 63-84). Bristol: Policy press

2017

Artikel in tijdschrift

Inaugurele rede