Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vak- en populariserende publicaties Wiel Veugelers

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2017

Rapport - extern rapport

2016

Artikel in tijdschrift

 • Oostdijk, E., Leeman, Y.A.M. & Veugelers, W.M.M.H. (2016). Tussen autonomie en sociale ontwikkeling. Docenten over doelen, inhoud en werkvormen in humanistisch vormingsonderwijs. Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie.

2015

Artikel in tijdschrift

 • Veugelers, W. & Groot, I. de (2015). Mensenrechten en educatie. Waardenwerk, 60, 53-57.

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W., Stolk, V.J. & Bron, J. (2015). Op zoek naar gedeelde waarden. Handreiking waarden en burgerschapsvorming op scholen. (extern rapport). Enschede: SLO

2014

Artikel in tijdschrift

 • Veugelers, W. (2014). Identiteitsontwikkeling van Jongeren en Normatieve Professionaliteit van Docenten - Dilemma's in Theorie en Praktijk. Waardenwerk, 56, 19-28.

2013

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. & Schuitema, J. (2013). Docenten en het beoordelen van waarden. Onderwijs en Samenleving. (extern rapport, no nr. 101). Amsterdam: Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam

Rapport

 • Pater, J., Veugelers, W.M.M.H., Karssen, M. & Vergeer, M. (2013). De context van g/hvo in het openbaar onderwijs. Onderwijs en Samenleving. (no nr.100). Amsterdam: Kohnstamm Instituut

2012

Hoofdstuk in boek

 • Dieleman, A.J. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). De school als leefwereld. In J. Hermes, P. Naber & A. Dieleman (Eds.), Leefwerelden van jongeren (pp. 127-146). Bussum: Coutinho
 • Veugelers, W.M.M.H. (2012). Vijftig jaar morele vorming en burgerschap in en rond het onderwijs. De case Arjan Dieleman. In F. de Beer & A. Dickhout (Eds.), Oog in oog met de leerling (pp. 7-10). Nijmegen: HAN
 • Vloet, K., Jacobs, G.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). Professionele identiteit van begeleiders als dialogisch zelfverhaal. In F. Meijers (Ed.), Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp. 63-77). Antwerpen: Garant

Rapport - extern rapport

 • Hoskins, B., Abbs, H., Han, C., Kerr, D. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). Contextual Analysis Report: Participatory Citizenship in the European Union. (extern rapport). : ec.europa.eu
 • Veugelers, W.M.M.H. & Schuitema, J. (2012). Actieve participatie van leerlingen in les, school en samenleving. (extern rapport, Vormgeving van leerprocessen nr.93). Amsterdam: Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
 • Veugelers, W.M.M.H. & Derriks, M. (2012). Positieve emoties van de leraar. (extern rapport, Onderwijs en Samenleving, nr. 94). Amsterdam: Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam

2011

Artikel in tijdschrift

 • Veugelers, W.M.M.H. (2011). Burgerschapsvorming in ontwikkeling. Meso Magazine, '31 (178), 3-7.

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. & Leeman, Y.A.M. (2011). Culturele heterogeniteit en morele ontwikkeling van leerlingen in het Openbaar Onderwijs. (extern rapport). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Department of Child Development and Education

2010

Hoofdstuk in boek

 • Veugelers, W.M.M.H. (2010). De leerkracht als pedagogisch model. In M. Hogenes, C. de Booys, C. Gravesteijn & R. Diekstra (Eds.), De leerkracht als opvoeder (pp. 67-80). Den Haag: SDU

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. (2010). Grenzen aan de pedagogische taak van de docent. (extern rapport, Pedagogische Kwaliteit, no 80). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

2009

Artikel in tijdschrift

 • Veugelers, W.M.M.H. (2009). Het morele en het politieke in wereldburgerschap. Omgaan met verschillen in het onderwijs. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (40), 51-60.

Rapport - extern rapport

 • Bron, J.L., Veugelers, W.M.M.H. & Vliet, E. van (2009). leerplanverkenning Actief Burgerschap. Handreiking voor Schoolontwikkeling. (extern rapport). Enschede: SLO
 • Klaassen, C. & Veugelers, W.M.M.H. (2009). Verantwoording van Waardegericht Onderwijs. (extern rapport, Pedagogische Kwaliteit, no 78). Nijmegen: Radboud Universiteit
 • Veugelers, W.M.M.H. & Schuitema, J.A. (2009). Leerlingen over burgerschapsvorming. (extern rapport, Pedagogische Kwaliteit, no 75). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam ILO

2008

Artikel in tijdschrift

 • Coene, G., Verplaetse, J., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2008). Actuele thema's in het onderwijs. Inleiding op het themanummer. Tijdschrift voor Humanistiek, 36 (9), 4-8.
 • Kroneman, M., Meijer, W., Pols, W., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2008). De pluriforme school en leren. Pedagogische overwegingen. Tijdschrift voor Humanistiek, 36 (9), 84-91.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Docenten en levensbeschouwing. Tijdschrift voor Humanistiek, 36 (9), 22-32.

Tijdschriftredactie

 • Coene, G., Verplaetse, J., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H. (Eds.). (2008-2008) Tijdschrift voor Humanistiek, 36.

Rapport - extern rapport

 • Kroneman, M., Meijer, W., Pols, W., Suransky, A.C., Veugelers, W.M.M.H. & Vriens, L. (2008). Pluriformiteit is een manier van leren. (extern rapport). Almere: Vereniging Openbaar Openbaar
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Levensbeschouwing en onderwijs. (extern rapport, Pedagogische dimensie, no 55). Amsterdam: UvA / ILO i.s.m. UVH
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Mondiale vorming en wereldburgerschap. (extern rapport, De pedagogische Dimensie, no 70). Amsterdam: UvA / ILO i.s.m UVH
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Mulitculturele contacten in het onderwijs. (extern rapport, De pedagogische dimensie, no 72). Amsterdam: UvA / ILO i.s.m. UVH

2007

Artikel in tijdschrift

 • Veugelers, W.M.M.H. (2007). De verborgen waarden van het voetbalspel. Tijdschrift voor Humanistiek, 8 (30), 5-12.

Congresbijdrage

 • Veugelers, W.M.M.H. (2007). educatie. In Muijzer, R. (Ed.), Filosofie voor een breed publiek XV (pp. 37-47). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Frysland

2006

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. (2006). Verslag van een consultatie over een basis voor burgerschap. (extern rapport). Enschede: SLO

2005

Artikel in tijdschrift

 • Veugelers, W.M.M.H. & Kat, E. de (2005). Naar een sterkere identiteit van het openbaar onderwijs. PiP: Pedagogiek in Praktijk, 11 (26), 28-31.

2004

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Veugelers, W.M.M.H. (2004). Leren Samenleven. Een kritisch democratisch perspectief op waardenvormend onderwijs. In M. Goris & L. Meijs (Eds.), Anders Leren (pp. 80-88). Enschede: SLO

2003

Artikel in tijdschrift

 • Studulski, F. & Veugelers, W.M.M.H. (2003). De Tweede fase van het studiehuis. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 62 (7), 4-6.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). De leraar in de vernieuwde Tweede Fase HAVO/VWO. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 62 (7), 10-12.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). Een humanistisch perspectief op waardenvormend onderwijs. Tijdschrift voor Humanistiek, 15 (4), 10-21.

Congresbijdrage

 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). De strijd om het curriculum. In De strijd om het curriculum. Amsterdam: SISWO

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). Zingeving en humanisering: autonomie en sociale betrokkenheid. (extern rapport). Den Haag: NABS

2002

Artikel in tijdschrift

 • Veugelers, W.M.M.H. & de Kat, E. (2002). Fluwelen handschoenen. Behoedzaamheid van ouders en leerkrachten leidt tot incidentenaanpak. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 2002 (3/4), 12-15.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2002). Hoe staat het met de invoering van het studiehuis? Meso, 2002 (122), 3-10.
 • Veugelers, W.M.M.H. & Zijlstra, H. (2002). Redes de escuales: un hierramente poderosa. Cuadernos de Pedagogia, 2002 (319), 12-15.

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. (2002). Pedagogisch handelen docenten en waardenontwikkeling. (extern rapport, De pedagogische dimensie van het onderwijs, no 22). Instituut voor de Lerarenopleiding/Universiteit van Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
 • Veugelers, W.M.M.H., Derriks, M. & Roede, E. (2002). Samenwerkingscholen. Van richtingenbundel tot verantwoorde identiteit. (extern rapport). Amsterdam: SCO-Kohnstamm/Universiteit van Amsterdam