Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dossiers wetenschappelijke integriteit

Als een klacht wijst op een schending van de wetenschappelijke integriteit,  volgt een onderzoek door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit Nederlandse Levensbeschouwelijke universiteiten. Het College van bestuur van de universiteit kan ook om zo'n onderzoek verzoeken zonder dat een klacht is ingediend.


Het College van Bestuur beslist op basis van het advies van de commissie over eventuele maatregelen. 

Hieronder zijn alle gevallen waarin de Commissie Wetenschappelijke Integriteit een advies heeft uitgebracht gepubliceerd. De dossiers worden opgesteld conform door de UNL opgestelde richtlijnen.


2018- 1 PDF-bestandPlagiaat - gegrond

2022-1 PDF-bestandKlacht ongefundeerde standpunten, buitenwetenschappelijke opvattingen en onzorgvuldigheid bij uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek - ongegrond