Deze website maakt gebruik van cookies

Project WAVE: moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met verstandelijke beperking

  • Looptijd: 2019-2022
  • Status: lopend

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Het lukt niet altijd om de mensen om wie het gaat op een bevredigende manier te ondersteunen. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen?

Beschrijving

De kennis over mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is vooral cijfermatig en kwantitatief. Er is weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, familieleden en andere betrokkenen in vastlopende situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag.


We willen nieuwe antwoorden zoeken op de vraag wat moeilijk verstaanbaar gedrag betekent en wat dit vraagt van goede zorgverlening. Het doel is om alle betrokkenen in en door deze gezamenlijke zoektocht zo toe te rusten dat zij zich gesteund weten om op nieuwe manieren te kunnen nadenken en doen met betrekking tot moeilijk verstaanbaar gedrag.


Verdeeld over 6 zorgaanbieders starten 13 mensen zonder ervaring in de zorg – maar mét relevante kennis en ervaring op andere levensgebieden – als outsider-onderzoeker. Zij lopen een halve dag per week mee in een casus rondom één hoofdpersoon met moeilijk verstaanbaar gedrag. 


Gedurende drie jaar worden mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en de bij hen betrokken verwanten, professionals, patronen en systemen in dit onderzoek gevolgd. In overleg met hen en samen met de outsider-onderzoekers en andere nieuwkomers gaan we op nieuwe manieren nadenken en handelen met betrekking tot vastlopende situaties rond moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Onderzoekers

Partners

  • Centrum voor Consultatie en Expertise
  •  VUmc Metamedica
  • 6 zorgaanbieders
  • opleidingen Social Work en Verpleegkunde en de AVG-opleiding

(Mede)financiering

Project WAVE ontvangt subsidie van ZonMW vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Zie ook

Website: projectwave.nl

Contact

Dr Gustaaf Bos, g.bos@uvh.nl.

In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. We willen nieuwe antwoorden zoeken op de vraag wat moeilijk verstaanbaar gedrag betekent en wat dit vraagt van goede zorgverlening.