Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Korte omschrijving

Wij richten ons in het bijzonder op praktijken van (humanistisch) geestelijke verzorging bij vragen over hoe zinvol te leven in een pluralistische samenleving. Hierbij kijken we zowel naar de traditionele velden van geestelijke verzorging (bij Defensie, Justitie en in de zorg) als naar nieuwe velden die in ontwikkeling zijn. Denk hierbij aan vrijgevestigde geestelijke verzorging, geestelijke begeleiding bij politie, en professionals die omgaan met globaliseringsvragen op gebieden van educatie, organisatie en beleid.


In de context van globalisering is het beroep van geestelijk verzorger sterk aan het veranderen. Oorspronkelijk was het werk ingebed in religieuze tradities, en werd het uitgevoerd door bijvoorbeeld een dominee, priester of imam. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen er ook humanistisch geestelijk begeleiders. Sinds die tijd is de secularisatie flink toegenomen, zijn gevestigde godsdiensten verder gefragmenteerd, en zijn er allerlei nieuwe, onafhankelijke vormen van spiritualiteit ontstaan.

Hierdoor worden er ook andere eisen gesteld aan het profiel van geestelijk verzorgers. Zij worden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar geloof en zingeving te kijken, om in te kunnen spelen op de behoeften van mensen in een tijd waarin de wereld snel verandert en keuzemogelijkheden toenemen (Woodhead 2014). Het constructief omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit, duiden we aan met de term pluralisme. In de praktijken van geestelijke begeleiding speelt de professionele inzet van dialoog een cruciale rol.