Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Korte omschrijving

De naam van deze leerstoelgroep is voluit 'Humanistisch geestelijke verzorging studies voor een plurale samenleving'. Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de leerstoelgroep richten zich op existentiële en morele begeleiding, in de bestaande werkvelden van de geestelijke verzorging (gezondheidszorg, justitie, defensie) en op nieuw opkomende gebieden (bijvoorbeeld in de eerstelijns gezondheidszorg, bij de politie en in vluchtelingencentra). Bovendien is de humanistisch geestelijke verzorging niet beperkt tot individuele en groepsbegeleiding, maar richt zij zich in toenemende mate op ondersteuning en opleiding van professionals en leiders op het terrein van morele, spirituele en levensbeschouwelijke vraagstukken die zich voordoen binnen plurale gemeenschappen, organisaties en de samenleving.


De uitdagingen waar deze onderzoeksgroep zich op richt zijn drievoudig. Ten eerste om inzichten te ontwikkelen in de huidige, veranderende en nieuwe praktijken van geestelijke verzorging, en om hun unieke waarde voor individuele personen, groepen of organisaties te onderzoeken. Ten tweede, de vraag hoe te kunnen samenwerken met andere beroepsgroepen om tegemoet te komen aan de diverse existentiële, spirituele en morele behoeften van mensen in een snel veranderende wereld die hen kansen en mogelijkheden biedt, maar tegelijkertijd confronteert met structurele ongelijkheden, onzekerheid en beperkingen. Ten derde is de betekenis van het humanisme zelf onderwerp van debat en onderhandeling, en opent mogelijkheden voor nieuwe betekenissen, beelden, praktijken en nieuwe allianties. Hier gaat het om de uitdaging om inclusieve en dynamische perspectieven van humanisme, spiritualiteit en zingeving in het leven te ontwikkelen, waarin de dialoog centraal staat en die geestelijke verzorgingspraktijken voor een pluriforme samenleving ondersteunen.


Bekijk een overzicht van de onderzoekers van deze groep.

Bekijk een overzicht van voorbeelden van onderzoeksprojecten.

De naam van deze leerstoelgroep is voluit 'Humanistisch geestelijke verzorging studies voor een plurale samenleving'.