Deze website maakt gebruik van cookies

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Netwerkondersteuning in buurt en wijk

Hogeschool VIAA en leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector verrichten samen onderzoek naar sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking. Het onderzoeksproject Netwerkondersteuning in buurt en wijk wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel.

De provincie verleent de subsidie in het kader van de ondersteuning van gemeentes bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het onderzoek, dat loopt tot eind december 2017, volgt het (dis)functioneren van sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking, nu de verzorgingsstaat wordt geherstructureerd. Vanuit de UvH is onderzoekster Femmianne Bredewold betrokken. Meer informatie vindt u op de site projectnetwerkondersteuning.nl/


Beschrijving
De netwerken van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond beperken zich vaak tot familieleden en sociale professionals, terwijl zij juist vaker hulp en steun nodig hebben en die, met de invoering van de Wmo en de komende bezuinigingen in de zorg, niet langer vanzelfsprekend afkomstig zal zijn van sociale professionals. Mensen met een beperking moeten de komende jaren vaker een beroep doen op hun eigen kracht en hun sociale netwerk.

De gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst doen samen met zorgaanbieders een uitgebreid meerjarenonderzoek doen naar de inzet van informele netwerken voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Met de resultaten ervan kunnen gemeenten en zorgaanbieders het Wmo-beleid de komende jaren door ontwikkelen.

Het onderzoek bouwt voort op het onderzoek PDF-bestandLof der Oppervlakkigheid uit 2014 van Femmianne Bredewold, die hierop aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. Een onderzoek waarin verkend is wat we kunnen verwachten van contact tussen mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking en buurtbewoners. Uit deze verkenning bleek dat het belangrijk is om binnen het contact te zorgen voor begrenzing, gezamenlijkheid en wederkerigheid.

Onderzoek naar sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking.