Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Je kunt rechtstreeks instromen in de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven met een bachelor Humanistiek en een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren: 


 • Taal en Cultuur (denk aan Filosofie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, Taalwetenschappen, etc.)
 • Gedrag en maatschappij  (zoals Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie, Pedagogiek, etc.)
 • Economie
 • Recht

Deze sectoren zijn gebaseerd op de Registratie Instellingen en Opleidingen van DUO. Om na te gaan of je diploma behoort tot een van de genoemde sectoren kun jedit register raadplegen (kijk naar 'onderdeel' onder 'opleidingserkenningen).


Heb je een studie die sectoroverstijgend is en meerdere disciplines verenigt (denk aan Liberal Arts and Sciences), dan moet je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie.


Heb je geen van deze wo-diploma’s of beschik je over een hbo-diploma, dan moet je eerst een schakelprogramma voltooien van 30 EC, de zogenaamde premaster


Twijfel je of je wo-diploma toegang geeft tot de master, neem contact op met de studieadviseur (zie hieronder).

Taaleis Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal: wanneer je wordt toegelaten op basis van een wetenschappelijke bachelor of master (eventueel in aanvulling met de premaster) ben je direct toelaatbaar. Ook als je vwo-examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar. 


In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op B2 niveau volgens het CEFR raamwerk door het afleggen van één van de volgende toetsen:

 • IELTS , Academic Module
  • Minimum score: 6.0 overall band score, met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’.
  • Bij aanmelding voor de toets, geef de UvH op onder 'Applications to Recognising Organisations'. Alleen dan kunnen wij jouw uitslag verifiëren. 

 • TOEFL, iBT
  • Minimum score: 83. 
  • Gebruik bij je aanmelding de volgende instellingscode: B680. Als je dit niet doet kunnen wij jouw uitslag niet verifiëren.

  • TOEFL Essentials en ITP scores worden niet geaccepteerd.
 • Cambridge  Certificate B2 First
  • Minimum score: 160.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de taaltoets. Je moet uiterlijk 31 augustus aan de taaleis voldoen. 


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Humanistiek moet je ook aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

• het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;

• het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);

• het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO). 

Toelatingscommissie

Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Bekijk de toelatingseisen voor de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.