Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nikki van der Staak‘Ik werk als beleidsmedewerker Burgerparticipatie bij de gemeente Zevenaar. De afgelopen tijd heb ik me vooral beziggehouden met een nieuwe visie van het sociale domein. Daarin willen we kijken naar de inwoner in zijn geheel, omdat de mens niet in hokjes te plaatsen is. Ik probeer mensen met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld inwoners met vrijwilligersorganisaties of dorpsraden met maatschappelijke partners. 


Ik heb de bachelor Humanistiek en daarna de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven gedaan. Die sluiten heel mooi op elkaar aan. In de bachelor keken we vanuit verschillende facetten heel breed naar de mens. In de master spitste dat zich op hoe burgers onderling zich tot elkaar verhouden en hoe overheidsinstanties en burgers zich tot elkaar verhouden. 


De vaardigheden die ik aan de UvH heb geleerd pas ik elke dag in mijn werk toe: actief luisteren naar mensen, met een open houding om me heen blijven kijken naar wat mensen nodig hebben. De opleiding heeft me als mens veel gebracht.’
Lees meer:

Nikki van der Staak werkt als beleidsmedewerker Burgerparticipatie.