Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Eva Grosfeld


‘Mijn lessen gaan over de weerbarstige praktijk van het gezag’


‘Naast mijn master Humanistiek heb ik mijn lesbevoegdheid behaald. Die twee onderdelen komen nu samen in mijn werk als docent Gedrag & Communicatie aan de Politieacademie. Ik wilde graag werken met een doelgroep die veel te maken heeft met morele dilemma’s. 


Gezagsdragers moeten de wet uitvoeren, maar de praktijk is weerbarstiger. De dilemma’s die professionals tegenkomen, onderzoeken we samen in de les. Zij nemen altijd zichzelf mee in het werk en komen regelmatig voor lastige beslissingen te staan. Bijvoorbeeld iemand die moet assisteren bij een uithuisplaatsing door Jeugdzorg. Moeder en kind zijn enorm emotioneel, omdat het kind weggehaald wordt bij de moeder. 


In de klas brengen we de casus helemaal in kaart. Wie zijn er betrokken? Wat zijn hun waarden? Welke handelingen horen daarbij? Wat is hun belang? Hoe verhouden die verschillende belangen zich tot elkaar? Kun je je inleven in iemand anders? Vervolgens overwegen we alternatieven en kijken naar de mogelijke gevolgen daarvan. De studenten proberen zich te verplaatsen in de situatie en vragen zich af wat ze zelf zouden doen.


Wat ik heel tof vind, is dat Humanistiek een praktijkgerichte én beroepsgerichte studie is. Dat past bij mij: ik ben zowel een denker als een doener. Dankzij mijn studie ben ik breed onderlegd: ik heb vakken als filosofie en psychologie gevolgd en me verdiept in religie. Daardoor kan ik over veel thema’s meepraten. Die multidisciplinariteit vind ik een duidelijke toegevoegde waarde.’


Bekijk ook de korte film, waarin Eva meer over haar werk bij de Politieacademie vertelt: 
Lees meer verhalen uit de praktijk


Onze masters

Eva Grosfeld volgde de master Humanistiek. Daarnaast kun je aan de Universiteit voor Humanistiek de master Zorgethiek en Beleid of de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven volgen.Meer weten over onze masterprogramma's? Bezoek onze open dagen

Eva Grosfeld werkt als docent Gedrag & Communicatie aan de Politieacademie.