Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderwijskwaliteit

We doen er alles aan om goed onderwijs te bieden. We controleren de kwaliteit op verschillende manieren. De input van studenten is daarbij belangrijk.


De kwaliteitszorg van onze opleidingen is op verschillende niveaus georganiseerd. Intern worden cursussen voortdurend geëvalueerd, via formele vragenlijsten en gesprekken. Ook bewaken we de studievoortgang van studenten om te zien waar zich knelpunten voordoen en wat daar aan kan worden gedaan. Daarnaast worden alle opleidingen extern getoetst door een visitatiecommissie. En we doen jaarlijks mee aan de Nationale Studenten Enquête.

Opleidingscommissie en examencommissie

De opleidingscommissie brengt mede op basis van de resultaten van onderwijsevaluaties, advies uit over de kwaliteit van het onderwijs. Ze stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De opleidingscommissie bestaat uit drie studenten en drie docenten.


De examencommissie bewaakt de kwaliteit van het examen, de toetsingskwaliteit en de uitvoering van een deel van de Onderwijs- en examenregeling (OER). Ze bestaat uit vier docenten en een extern lid, en wordt bijgestaan door twee adviseurs: een ambtelijk secretaris en de studieadviseur. 


Download hier de PDF-bestandRegels en richtlijnen van de Examencommissie en de PDF-bestandToelichting op de Regels en richtlijnen van de Examencommissie. 

Nationale Studenten Enquête: hoge waardering

Het onderwijs wordt door de studenten zeer goed gewaardeerd, zo blijkt uit al jarenlang uit de uitslag van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. In 2024 gaven studenten voor de studie in het algemeen een 4,15 (op een schaal van 1 tot 5) tegenover het landelijk gemiddelde van 3,91 en voor de sfeer een 4,59 tegenover het landelijk gemiddelde van 4,04. Lees meer en bekijk de uitslagen.


Keuzegids: bachelor Humanistiek topopleiding

In de Keuzegids Universiteiten 2024 heeft de bacheloropleiding Humanistiek van de Universiteit voor Humanistiek het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen. Studenten waarderen de UvH-docenten en de sfeer op de UvH bijzonder hoog. Daarnaast scoren ook de inhoud van de opleiding, de toetsing en de voorbereiding op de loopbaan goed. Lees meer.

NVAO geaccrediteerd op basis van lovend rapport

De bachelor Humanistiek, de master Humanistiek en de master Zorgethiek en beleid zijn beoordeeld op hun kwaliteit door de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU, deze organisatie is inmiddels vervangen door Academion). Het visitatierapport (2019) is lovend over de drie opleidingen en spreekt van samenhangende en complete onderwijsprogramma's. De visitatiecommissie waardeert tien van de elf standaarden met de scores ‘voldoende’ of ‘goed’. De standaard kwaliteitszorg kreeg zelfs de score ‘excellent’: "Het panel stelt dat de kwaliteitszorg op de UvH uitmuntend is en als voorbeeld kan dienen voor andere universiteiten. De universiteit betrekt op een zeer zorgvuldige wijze studenten, docenten en werkgevers bij de kwaliteitsborging van de opleidingen." Op basis van deze positieve beoordeling heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de opleidingen in 2020 opnieuw officieel geaccrediteerd.


Ook de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven is in oktober 2023 opnieuw geaccrediteerd op basis van een positief rapport. De master was in 2021 van start gegaan na een Toets Nieuwe Opleiding. Na drie jaar was er een verplichte tussentijdse toets. De visitatiecommissie oordeelde: “De scripties weerspiegelen duidelijk het onderscheidende profiel van de opleiding. Studenten verrichten degelijk kwalitatief onderzoek en interacteren daarin met de belangrijke auteurs en sociaalwetenschappelijke en theoretisch-filosofische inzichten met betrekking tot burgerschap. Bereikte resultaten zijn van grote waarde voor het beroepenveld.” 

Relevante documenten