Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

‘Boekenwijsheid en eigenwijsheid dagen elkaar hier uit’

Bianca Lugten is docent Reflectievaardigheden en trainer/onderzoekster met een eigen praktijk. 


Als docent praktische Humanistiek, in het bijzonder Reflectievaardigheden, help ik de student bij het ontwikkelen van zijn of haar persoonsvorming. Persoonsvorming en wetenschappelijke vorming gaan hier hand in hand en dat maakt Humanistiek tot een unieke studie. Een studie waarbij je als persoon niet buiten schot blijft.


Humanistiek is een kritische menswetenschap, waarbij dialoog en reflectie een centrale rol spelen. Om kritisch te kunnen zijn en vruchtbaar in gesprek te gaan met andere mensen, is het  nodig om goed te weten wie je zelf bent, waarom je denkt zoals je denkt, waarom je handelt zoals je handelt, vanuit welke waarden jij jezelf eigenlijk in wilt zetten, en door welke theorieën je je daarbij gesteund weet. Dit doe je niet helemaal alleen, maar in uitwisseling met andere studenten en docenten. We gebruiken het collectief leerproces om kennis op te doen over jezelf en om duidelijk te krijgen hoe jij je in relatie tot de ander en je omgeving kunt ontwikkelen.

 

Tegelijk is het als afgestudeerde straks belangrijk om allerlei verschillende theorieën en inzichten die je opdoet, te kunnen vertalen naar maatschappelijk relevante vraagstukken. Je kunt je dan op veel plekken in onze samenleving dienstbaar maken, vooral waar menselijke waarden in het geding zijn. Je komt er achter dat Humanistiek dagelijkse kost is en overal ingezet kan worden.

 

De studie helpt je om je eigen normen en inspiratie expliciet te maken. Ook bestudeer je theorieën en doe je praktijkervaring op. Je bent telkens bezig om jezelf en anderen te bevragen, te reflecteren, uit te proberen en dit alles met elkaar in verband te brengen.


Ik vind het inspirerend om met studenten te werken. Ik ben altijd verheugd als ik zie dat studenten er in hun leerproces op onverwachte en soms moeilijke momenten ineens vol nieuwe inzichten weer uitkomen. Ik word blij als ik zie dat ze theorie en praktijk met elkaar verbinden. We hebben altijd wel iets om te ontvouwen met elkaar. Boekenwijsheid en eigenwijsheid dagen elkaar hier uit. Dat maakt dat ik als docente nauw betrokken ben met mijn studenten.


Lees meer verhalen van onze docenten

Bianca Lugten is docent Reflectievaardigheden.