Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Je kunt rechtstreeks instromen in de master Zorgethiek en Beleid met een bachelor Humanistiek en een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren: 

 • Gezondheidszorg (zoals Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Verpleegwetenschappen, Biomedische wetenschappen, etc.) 
 • Taal en Cultuur (denk aan Filosofie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, Taalwetenschappen, etc.)
 • Gedrag en maatschappij (zoals Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie, Pedagogiek, etc.)
 • Economie
 • Recht

Deze sectoren zijn gebaseerd op de Registratie Instellingen en Opleidingen van DUO.  Om na te gaan of je diploma behoort tot een van de genoemde sectoren kun je dit register raadplegen (kijk naar 'onderdeel' onder 'opleidingserkenning'.)


Heb je een studie gevolgd die sectoroverstijgend is en meerdere disciplines verenigt, zoals Liberal Arts and Sciences, dan moet je een verzoek indienen aan de  toelatingscommissie.


Beschik je niet over een van de bovenstaande diploma's dan moet je eerst de premaster volgen. 


Neem contact op met de studieadviseur als je:

 • twijfelt of je met je diploma toelaatbaar bent
 • vragen hebt over bijvoorbeeld het studieprogramma, studielast, rooster etc
 • je student bent van Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). Er geldt een bijzondere regeling.

Literatuur

Wij raden je dringend aan om je voorafgaand aan de start van de opleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs. Hiertoe hebben we voor aankomende masterstudenten  een literatuurlijst samengesteld. Kijk er naar en beoordeel zelf of het nodig is je alvast te verdiepen in de stof.

Taaleis Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal: wanneer je wordt toegelaten op basis van een wo bachelor Humanistiek of master (eventueel aangevuld met een premaster) ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO-examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar.


In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op B2 niveau volgens het CEFR raamwerk door het afleggen van één van de volgende toetsen:

 • IELTS , Academic Module
  • Minimum score: 6.0 overall band score, met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’.
  • Bij aanmelding voor de toets, geef de UvH op onder 'Applications to Recognising Organisations'. Alleen dan kunnen wij jouw uitslag verifiëren. 

 • TOEFL, iBT
  • Minimum score : 83. 
  • Gebruik bij je aanmelding de volgende instellingscode: B680. Als je dit niet doet kunnen wij jouw uitslag niet verifiëren.

  • TOEFL Essentials en ITP scores worden niet geaccepteerd.
 • Cambridge  Certificate B2 First
  • Minimum score: 160.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de taaltoets. Je moet uiterlijk 31 augustus aan de taaleis voldoen. 

Taaleis Nederlands

Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Zorgethiek en beleid moet je tevens aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:
 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs’ (PTHO).

Toelatingscommissie

Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de  studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de  Toelatingscommissie.