Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Toelatingseisen

Diploma-eisen 

Om toegelaten te worden tot de premaster, moet je bij aanvang van je studie beschikken over het volgende:


Als je een hbo-student bent:

ten minste een Nederlands bachelordiploma hbo, of een geldige inschrijving aan een bacheloropleiding op hbo-niveau, waarvan je de propedeuse / het eerste jaar hebt afgerond,  of

een Nederlands vierjarig hbo-diploma afgegeven volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (in de regel na 1986), of

een hbo-masterdiploma, of

een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een hbo-bachelordiploma.


Als je een wo-student bent:

ten minste een Nederlands bachelordiploma wo, of een geldige inschrijving aan een universitaire bacheloropleiding, waarvan je de propedeuse (het eerste jaar) hebt afgerond, of

een doctoraal- of masterdiploma van een erkende Nederlandse universiteit, of

een buitenlands universitair diploma van een niveau dat minimaal vergelijkbaar is met een Nederlandse universitaire bachelor.


Voor de master Zorgethiek en Beleid geldt: ben je student aan de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)? Neem contact op met de studieadviseur. Voor de AVAG geldt een bijzondere regeling.

Niveaubepaling: het assessment

Om toegelaten te worden tot de premaster, moet je een assessment met een voldoende afleggen. In het assessment word je getoetst op je algemene kennis en vaardigheden, op academische vaardigheden en op tekstbegrip van het Engels en het Nederlands. Je moet je vóór 1 mei aanmelden voor de premaster om aan het assessment mee te kunnen doen. Lees meer over het assessment.

Vooropleiding en vereiste vaardigheden

Er worden geen eisen gesteld aan de aard van je hbo-vooropleiding. Een vooropleiding binnen de sociale of geesteswetenschappen biedt meestal een goede aansluiting bij het curriculum van de premaster. Hbo-opleidingen die daar verder vandaan liggen, bieden in sommige gevallen onvoldoende voorbereiding. Als je een wo-bachelordiploma binnen de sociale of geesteswetenschappen hebt, dan hoef je geen premaster-opleiding te doen. Voor alle andere wo-bachelordiploma’s biedt de premaster de inhoudelijke en methodologische brug naar de masteropleiding.  Neem bij vragen hierover contact op met de  studieadviseur.


Je maakt een goede kans om de premaster met goed gevolg te voltooien als je academische schrijf- en onderzoekvaardigheden tenminste op een gemiddeld niveau zijn en je het Nederlands en het Engels op een academisch niveau beheerst. In de premaster worden complexe Nederlandse en Engelstalige academische teksten behandeld. Voorbeelden hiervan kun je terugvinden in de  literatuurlijst


Naast afronding van de premaster zijn er ook andere  toelatingseisen waaraan je moet voldoen om met de masteropleiding te kunnen beginnen. 

Ben je nog bezig met je bachelor?

Ben je nog bezig met je bacheloropleiding aan een andere universiteit of hogeschool, dan kun je de premaster volgen als je het propedeuse-diploma van je bachelor hebt behaald of het eerste jaar hebt voltooid. Bij instroom in de master moet je je bachelor wel hebben afgerond.

Buitenlandse studenten

Als je een andere dan de Nederlandse nationaliteit hebt, moet je een geldige verblijfsvergunning hebben. Heb je een buitenlandse vooropleiding dan moet je het diploma Nederlands als tweede taal (NT2) of een Universitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) hebben behaald.

Meer informatie

  • Ben je niet zeker of je aan de eisen voldoet? Neem contact op met de studieadviseur
  • Heb je een speciaal verzoek rond de toelating? Wend je dan tot de Toelatingscommissie.

Premaster Humanistiek