Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vergoeding premaster

Premasterstudenten worden ingeschreven als schakelstudent en betalen daar een studievergoeding voor. Je hebt daarmee uitsluitend recht op deelname aan en afrondingen van de cursussen die horen tot het premasterprogramma.  De vergoeding is naar rato; 30 ECTS is de helft van het wettelijk vastgestelde collegegeld.

Vergoeding premaster 2023-2024

studievergoeding 

€ 1.265,-

Betaling

Je voldoet aan de betaalverplichting door middel van het afgeven van een (digitale) machtiging in Studielink. Bij je betaalgegevens geef je aan wie het collegegeld betaalt (jijzelf of bijvoorbeeld een ouder/voogd) en of het collegegeld in een keer of in 10 termijnen moet worden geïncasseerd. Voor de betaling in termijnen geldt een toeslag van € 24,- administratiekosten. Vervolgens moet de rekeninghouder de digitale machtiging ondertekenen in DigiD. Voor de betaling via (digitale) machtiging gelden de volgende voorwaarden.

Tweede studie

Studenten die aan een andere instelling voor hoger onderwijs studeren en daar het wettelijk voltijd collegegeld betalen kunnen zich kosteloos aan de UvH inschrijven voor het volgen van de bachelor. Je hoeft dan aan de UvH geen collegegeld te betalen. Let op: dit geldt niet voor studenten die het instellingscollegegeld zijn verschuldigd bij een of beide opleidingen. Je kunt in Studielink bij je betaalgegevens aangeven dat je 'elders' betaalt als je bij die betreffende instelling de machtiging hebt ondertekend. 

Restitutie bij tussentijdse uitschrijving

Wanneer je gedurende het collegejaar wilt stoppen met je opleiding kun je je uitschrijven en heb je in principe recht op restitutie van je collegegeld voor de maanden dat je niet bent ingeschreven.

Vermindering vergoeding bij vrijstellingen

De studievergoeding wordt verminderd als je op basis van eerder gevolgd onderwijs of aantoonbare competenties vrijstelling krijgt voor een deel van het onderwijsprogramma. Meestal kunnen vrijstellingen pas na aanvang van het programma definitief worden aangevraagd en vastgesteld. Daarom brengen wij in eerste instantie het volledige bedrag in rekening, en vindt na definitieve verwerking van vrijstellingen een herberekening plaats. De uiteindelijke bedragen zijn als volgt:

Vergoeding premaster bij vrijstellingen

omvang overgebleven programmavergoeding 2023-2024vergoeding 2024-2025
22,5 EC€ 860,00€ 849,00
15 EC€ 579,00€ 633,00
7,5 EC€ 289,00€ 316,00

 

Studiekosten

Naast het collegegeld heb je jaarlijks kosten aan studiemateriaal als werkboeken, readers en studieboeken.

Premaster Humanistiek