Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Over de master Humanistiek

Hoe kun je jongeren helpen bij hun levensvragen? Wat kun je doen om het welzijn van medewerkers in organisaties te bevorderen? Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor zinvol en humaan (samen)leven? 


In de master Humanistiek word je vanuit het veelzijdige vakgebied geestelijke verzorging opgeleid om mensen, groepen en organisaties te begeleiden bij hun zoektocht naar een zinvol en menswaardig (samen)leven. 

Interdisciplinair

Deze driejarige voltijdopleiding daagt je uit om complexe maatschappelijke vraagstukken waar niet direct een antwoord op is interdisciplinair te onderzoeken en te duiden vanuit filosofie, geschiedenis, sociologie en psychologie. Zo leer je ethische en levensvragen te plaatsen in de context van de huidige samenleving. Compleet opgeleid

Je ontwikkelt naast kennis en onderzoekvaardigheden ook professionele vaardigheden om mensen en groepen te begeleiden bij het omgaan met ethische en levensvragen. Ook is er aandacht voor bewustwording en ontwikkeling van je persoonlijke waarden. Praktijkervaring doe je op tijdens een stage. Je sluit de studie af met een zelfstandig onderzoek. Kortom, na de opleiding ben je klaar om in het veelzijdige vakgebied van geestelijke verzorging aan de slag te gaan.


Let op: Deze opleiding wordt niet in deeltijd aangeboden.


Meer weten?

Naast de master Humanistiek bieden wij ook de eenjarige masters  Zorgethiek en beleid en Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.

Aanmelden voor de opleiding

De deadline voor aanmelden voor deze opleiding is 1 juni 2024.  Let op: als je de premaster moet volgen, is de deadline voor aanmelden al 1 mei 2024.

In de voltijd master Humanistiek verdiep je je in complexe maatschappelijke vraagstukken rondom zingeving, ethiek, levensbeschouwing en de inrichting van een rechtvaardige en zorgzame samenleving.