Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inhoud van de opleiding

Elk jaar van de master heeft een ander accent. In alle vakken gaat academische kennis hand in hand met beroepsvaardigheden en persoonsvorming. Ook volg je modules om je interdisciplinaire onderzoekvaardigheden te ontwikkelen.

Jaar 1 - microniveau: persoon in de samenleving 

In het eerste jaar ligt de focus op jou als persoon in de samenleving. Je volgt vakken zoals ‘Begeleiding bij zingeving op humanistische grondslag’ en ‘Levensbeschouwing en religie in een seculiere tijd’. Ook zijn er vakken in het Engels zoals ‘Future challenges of humanity en humanism’, waarin aandacht is voor de ethische kant van technologische ontwikkelingen. 

Jaar 2 - mesoniveau: gemeenschappen en organisaties

In het tweede jaar ga je aan de slag op het niveau van gemeenschappen en organisaties  en krijg je vakken zoals ‘Conflict en geweld’ en ‘Pursuing Social Justice: Redistribution, Recognition and Representation’ . Je loopt uitgebreid stage, zodat je je kennis en vaardigheden in de praktijk leert toepassen. Tijdens de stage voer je begeleidingsgesprekken met je werkbegeleider en docent en krijg je begeleide intervisie.    

Jaar 3 - macroniveau: samenlevingsvraagstukken

In het derde jaar staat de maatschappij centraal en kijken we naar humanistieke praktijken in internationaal verbands. Je volgt vakken zoals ‘Humanistic Practices in a Globalising Society’. Je rondt de master af met een afstudeeronderzoek. 

Vrije ruimte

In de master heb je vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft tot verdere specialisatie. Je kunt extra keuzevakken van alle drie masters van de Universiteit voor Humanistiek volgen. Ook kun je kiezen voor vakken aan andere erkende universiteiten in binnen- en buitenland of onderzoeks- of onderwijsassistent worden.Keuzemogelijkheden in Nederland en buitenland

Naast de verplichte onderdelen zijn er keuzevakken. Je kunt bijzondere modules volgen, zoals ‘Assisteren in het onderzoek of onderwijs’. Je kunt ook een deel van je studie volgen aan een andere universiteit in Nederland of het buitenland (zoals bijvoorbeeld Barcelona, Brussel, Milaan, Praag, Helsinki). Door in het buitenland te studeren vergroot je niet alleen je eigen wereld maar ontwikkel je ook kwaliteiten die je kansen op de (internationale) arbeidsmarkt vergroten.

Daarnaast kunnen masterstudenten van de Universiteit voor Humanistiek met een specialisatie in Educatie deelnemen aan het zogenaamde Erasmus+ Intensive Programma Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+). Een intensieve zomercursus over de sociale, culturele en politieke dimensies van onderwijs in democratisch en intercultureel burgerschap, waaraan universiteiten van zes Europese landen mee doen.

Meer weten?