Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vakken en rooster premaster Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

In de premaster krijg je twee inhoudelijke vakken van 7,5 ECTS die gegeven worden in de huidige bachelor Humanistiek. Daarnaast volg je voor 15 ECTS twee onderzoeksvakken (1 ECTS staat voor 28 uur studeren). Bekijk hieronder in het schema welke vakken dat zijn. Je kunt de premaster vaak inbrengen in de vrije ruimte van je eigen bachelor. 

Onderwijsrooster

Het onderwijs van de premaster wordt zoveel mogelijk geroosterd op maandag en donderdag tussen 12:30-21:30. Alleen de hoorcolleges voor B2HUM4 Introduction to ethics staan op dinsdagen ingeroosterd. Het definitieve rooster wordt medio juni bekend gemaakt. Het onderwijs bestaat uit elke week een hoorcollege en een werkgroep. Er wordt een actieve deelname aan de werkgroepen verwacht. Bekijk hier het rooster. De pagina opent altijd op de huidige dag. Linksboven kan je navigeren naar de juiste dag.

Onderwijskalender

Elk studiejaar heeft 40 onderwijsweken opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie / herkansingsweek en 1 tentamenweek. Daarnaast is er een kerst- en voorjaarsvakantie.

Bekijk de onderwijskalender, met alle feestdagen, vakanties, buluitreikingen, tentamenweken in één document.

Onderwijsprogramma


Cursusnaam

ECTSPeriode
PM-30: Inleiding in de wetenschap en kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek7.5I
PM-40: Introduction to ethics (ENG)7.5II
PM-50: Research seminar7.5III
PM-60: Premaster thesis7.5IV
4 studieonderdelen aangeboden30
Verplicht te behalen onderwijs30

Vakken en rooster master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven