Deze website maakt gebruik van cookies

Humanisme

De Universiteit voor Humanistiek laat zich inspireren door het humanisme, een open levensbeschouwing, die uitgaat van de waardigheid en autonomie van mensen, en streeft naar een samenleving waarin ieder mens een goed, mooi en zinvol leven kan leiden. 


Moet je humanist zijn om aan de Universiteit voor Humanistiek te studeren?
Nee, maar het is wel belangrijk dat je jezelf kunt vinden in humanistische waarden. Denk hierbij aan waarden als: vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit, en waardering voor schoonheid en het feit dat mensen verschillend zijn (pluralisme).

Misschien kun jij je hier onmiddellijk in vinden. Maar ook als je nog twijfelt is dat heel normaal. Daarbij: ook humanisten verschillen van mening over veel onderwerpen. Toch is er wel een lijn te zien in hun opvattingen over de wereld. Wil je weten of jij je kunt vinden in het humanisme, kijk dan eens naar de vragen hieronder:


Vind jij dat iedereen vrij moet kunnen zijn in zijn geloof en denken?
Vind jij dat we samen verantwoordelijk zijn voor de wereld om ons heen?
Vind jij dat ieder mens een gelijke behandeling verdient?
Probeer jij eerlijk te zijn in wat je doet?
Vind jij dat iedereen recht heeft op scholing?
Behandel jij mensen, dieren en de natuur met respect?
Zet jij jezelf graag in voor het geluk en welzijn van anderen?
Vind jij dat we mogen twijfelen aan 'vaststaande' waarheden?


Houd jij je bezig met dit soort vragen? En beantwoord je ze vaak met 'ja'? Dan heb je voldoende affiniteit met de waarden die ons onderwijs inspireren.

Lees ook de pagina Humanisme en humanistiek eens.

Of struin eens door de humanistische canon van het Humanistisch Verbond.


Of bekijk eens een proefcollege van religiewetenschapper en filosoof Laurens ten Kate.