Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Bachelor en master opleidingen Master zorgethiek en beleid

Introductie

Wat maakt zorg tot goede zorg? De gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen staat onder druk. Toegenomen technische mogelijkheden, meer zelfbewuste vraag naar zorg, professionalisering van zorgverlenende beroepen, bezuinigingen, marktwerking en veranderingen in de zorgsystemen: het zijn maar enkele van de factoren die om reflectie vragen. 


Zorgverleners krijgen vaak niet de waardering die hun toekomt. PatiĆ«nten voelen zich niet gehoord. Maatschappelijk speelt de vraag of de gezondheidszorg wel zo goed is. Pittige kwesties die om antwoord vragen.


PDF-bestandDOWNLOAD BROCHURE master Zorgethiek en Beleid


Zorgethisch perspectief

In de master Zorgethiek en Beleid maak je grondig kennis met de zorgethiek en met zelfreflectie op verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief. Wij ontwikkelen een visie op zorg, via onderzoek dat ook in de zorg zelf plaatsvindt. Voor deze zorgethiek is het perspectief van de patiƫnt en dat van de professionele zorgverlener belangrijk. Zorg vindt immers primair plaats in een betrekking.

Interculturaliteit

Naast zorgethiek spelen interculturele vragen de hoofdrol. De vraag naar wat zorg tot goede zorg maakt, ook moreel gezien, wordt gesteld in een samenleving waarin mensen met verschillende religies, levensbeschouwingen en culturen samenleven. Dat vraagt om nadenken over en om het ontwikkelen van een eigen visie. Deze master biedt je die gestructureerde reflectie en de vaardigheden zelf onderzoek te verrichten in de zorg.

Docenten, geworteld in de praktijk

De docenten van de master Zorgethiek en Beleid hebben goede banden met de zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, via adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij wat zich in zorginstellingen afspeelt. Zij werken samen in de leerstoelgroep Zorgethiek.

In het menu rechts vind je meer informatie over het programma en allerlei praktische zaken, zoals toelatingseisen en inschrijvingsprocedure.