Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Mag een mens eenzaam zijn?

Op woensdagmiddag 3 oktober is er een boekpresentatie naar aanleiding van het nieuwe boek van Ton Jorna, Jan Bor, Joeri Calsius, Joachim Duyndam, Eric Ettema, Anne Goossensen en Anja Machielse. De invalshoek van de bundel is existentiële eenzaamheid en zingeving, gericht op het werk van professionals die direct of indirect te maken hebben met mensen die eenzaam zijn. Bij de boekpresentatie zijn daarom professionals uit het veld en de bestuurs- en beleidspraktijk van harte welkom!

 

Programma (14.00-18.00 uur)

14.00-14.30 Inloop en ontvangst, koffie & thee 
14.30-14.35 Opening door dagvoorzitter: Anja Machielse, senior onderzoeker bij het LESI en de Universiteit voor Humanistiek, en een van de auteurs van de bundel
14.35-14.45 Toelichting op Mag een mens eenzaam zijn? Ton Jorna, eindredacteur bundel, onderzoeker geestelijke of existentiële begeleiding
Reacties op het verschijnen van de bundel:
14.45-15.05  Eva Scholte, bestuurslid Coalitie Erbij en directeur Humanitas
15.05-15.25  Mariëlle Cuijpers, senior programmamedewerker versterking cliënt en cliëntsysteem, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Vilans
15.25-15.45  Adelilah Ljamai, onderzoeker Islam en humanisme, en trainer en coach
Pauze
16.00-17.00  De aanwezigen in de zaal aan het woord, gedachtewisseling
17.00-18.00  Borrel

 

Er is een kleine boekenmarkt met boeken van de auteurs en aanverwante literatuur.

U kunt zich aanmelden: aanmeldingsformulier

 

Meer informatie over het boek:

Eenzaamheid is voor veel mensen een herkenbare gesteldheid, voor de één als vervelend moment, voor de ander als een aanhoudende last. In onze tijd wordt eenzaamheid beschouwd als een groot maatschappelijk probleem dat moet worden bestreden. Instanties, professionals en vrijwilligers houden zich hiermee bezig. De vraag is echter of eenzaamheid zich wel laat bestrijden en of het een probleem is dat slechts negatief moet worden opgevat.
In deze bundel wordt eenzaamheid benaderd als iets dat bij het leven hoort. Het bestaan stelt ons voor opgaven, vragen en moeilijkheden, die ons eenzaam of diep eenzaam kunnen maken. Deze existentiële invalshoek biedt ruimte om anders met eenzaamheid om te gaan en ook te komen tot een positieve duiding. De fundamentele vraag is dan: Mag een mens eenzaam zijn?
Zeven auteurs uit verschillende wetenschappelijke disciplines werpen een breed licht op deze vraag: zij zien eenzaamheid niet uitsluitend als probleem, maar ook als mogelijkheid voor innerlijke groei, als een schrijnende toestand die ook vruchtbaar kan zijn. Zij laten zien dat eenzaamheid niet alleen een gemis in en aan relaties is, maar ook vaak een confrontatie met angst, de dood, het eigen innerlijk landschap.
De bundel is bestemd voor ieder die direct of indirect te maken heeft met eenzaamheid, in het persoonlijke leven of in de werkpraktijk. De bijdragen bieden handreikingen aan professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en degenen die eenzaamheid aan den lijve ervaren, kortom, aan allen die behoefte hebben aan reflectie op dit veelzijdige thema.

 

 

Het boek kunt u aanschaffen bij SWP uitgeverij

 

 Contactpersoon Mark Bos
Locatie UVH kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 3-10-2012