Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dies Natalis: Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?

Door de herziening van de verzorgingsstaat neemt de druk op vrijwilligers sterk toe. De participatiesamenleving en de decentralisatie vergroten het beroep op vrijwilligers. Er worden meer vrijwilligers gezocht voor meer complexe  taken. Tijd wordt een steeds schaarser goed; voor iedereen, maar zeker ook voor vrijwilligers die een betaalde baan en een gezin hebben. Zit er nog wel rek in vrijwilligerswerk? Kunnen vrijwilligersorganisaties dit nog wel aan? 

Aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk bij aan een zinvol bestaan. Het decentraal en informeel maken van zorg verdient misschien wel de voorkeur boven bureaucratisch en formeel geregelde zorg. Willen we niet liever leven in een samenleving waarin de zorg voor elkaar vanzelfsprekend is? En wat vinden en willen vrijwilligers zelf eigenlijk?

Op donderdag 29 januari 2015 viert de Universiteit voor Humanistiek haar 26ste verjaardag. Dit jaar staat de Dies Natalis is in het teken van vrijwilligerswerk. En onderzoeken we graag met u de vraag: Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk? Dit doen we met een korte lezing van Evelien Tonkens (UvH). Een forumdebat met Sandra Tax (Gemeente Zaanstad), Eva Scholte (Humanitas) en Lineke Maat (Taal doet Meer). Én met diverse workshop van docenten van de UvH en vrijwilligersorganisaties. We sluiten de middag af met een feestelijke borrel. 

De officiële uitnodiging voor het programma vindt u PDF-bestandhier. Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Robin Knibbe.

Programma

13.00 - 13.15 uur Opening door rector Gerty Lensvelt-Mulders

13.15 - 13.45 uur Uitreiking Leo Polak scriptieprijs

13.45 - 14.00 uur Inleiding debat door Evelien Tonkens

14.00 - 14.45 uur Forumdebat onder leiding van Marjan Slob met: Sandra Tax, Eva Scholte, Lineke Maat en Evelien Tonkens. 
14.45 - 15.15 uur Pauze met koffie en thee 

15.15 - 16.30 uur Diverse workshops 

16.30 - 18.00 uur Borrel

FORUMDEBAT

Voorzitter van het forumdebat is Marjan Slob, Raad van Toezicht Universiteit voor Humanistiek. 

Forumleden zijn: 

- Lineke Maat, directeur vrijwilligersorganisatie Taal doet meer.

- Eva Scholte, algemeen directeur  Humanitas.

- Sandra Tax, sectorhoofd Strategie & Netwerk, Maatschappelijk Domein Gemeente Zaanstad.

- Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van Instituties en Organisaties,  Universiteit voor Humanistiek.

WORKSHOPS

Na het forumdebat kunt u deelnemen aan één workshop. PDF-bestandKlik hier voor de toelichting op de workshops.