Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof.dr. Carlo Leget

Carlo Leget
Functie

voorzitter leerstoel Zorgethiek
hoogleraar Zorgethiek
bijzonder hoogleraar palliatieve zorg

Telefoon

030-2390155

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Biografie

Carlo Leget is vanuit de theologie (dissertatie in Utrecht over Thomas van Aquino, 1997) terecht gekomen in de medische ethiek. Na zes jaar aan het RadboudUMC gewerkt te hebben als universitair docent medische ethiek, werd hij in 2009 universitair hoofddocent zorgethiek in Tilburg. Sinds 2011 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Per 1 september 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Zorgethiek aan de UvH. Ook is hij bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland.

Legets onderzoek beweegt zich op het grensvlak van (zorg)ethiek en zingeving, met name rond het levenseinde. 

Publicaties

Selection of publications (Pure Research Portal)

Expertise

zorgethiek, medische ethiek, zingeving, spiritualiteit, existentiële vragen, palliatieve zorg, levenseinde

Onderwijs

ZEB-10: Introduction to care ethics
ZEB-51: Zorgethische analyseren
ZEB-70: Mastertheses zorgethiek

Lidmaatschappen en functies

  • Lid vaste commissie Ethiek en Recht Gezondheidsraad
  • Lid Centrum voor Ethiek en Geyondheid
  • European Association for Palliative care – Lid refernce group spiritual care
  • Relief. Christelijke vereniging van zorginstellingen – vaste columnist ‘Zin in Zorg’
  • Spiritual Care. Zeitschrift für spiritualität in den Gesundheitsberufen– lid kernredactie
  • Humanistisch Verbond – voorzitter klachtencommissie geestelijke verzorgers
  • Lid Raad van Advies Nu Niet Zwanger