Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Willeke Los

Willeke Los
Functie

Docent geschiedenis van het humanisme

Telefoon

0302390136

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanisme en Filosofie

Biografie

Willeke Los studeerde geschiedenis in Groningen. Zij was werkzaam als docent historische pedagogiek bij de SOMA (Stichtse opleiding middelbare akten) en als aio/oio bij de (voormalige) vakgroep pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Gedurende de jaren 1998-2004 vervulde zij diverse functies op het gebied van management en beleid bij Amsterdam Thuiszorg. Sinds september 2004 is zij in dienst van de UvH. Zij heeft als aandachtsgebied: geschiedenis van opvoeding en onderwijs in de 18e eeuw.

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
Pedagogiek als cultuurkritiek in Nederland in de achttiende eeuw

Publicaties

Los, W.F. (2005). Opvoeding tot Mens en Burger. Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw. Hilversum: Verloren.

Los, W.F. & Klein, Stephan (2005). Welke kinderen? Wat voor burgers? Opvoeding en onderwijs tijdens de Verlichting en de Revolutietijd. Kleio. Tijdschrift voor de Vereniging van docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN), 46(8), 16-22.

Los, W.F. (2005). Opvoeding tot Mens en Burger. Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw. Hilversum: Verloren.

Research Portal University of Humanistic Studies

Lidmaatschappen en functies

bestuurslid Historisch Humanistisch Centrum