Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Sanne Wouters

Sanne Wouters
Functie

Promovendus "Levensverhalen over werk. Een onderzoek naar de stap van dagbesteding naar (beschut) werk."

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Onderzoek

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan arbeidsmatige dagbesteding een zinvolle daginvulling zijn. Een deel wil vanuit dagbesteding de stap naar (beschut) werk maken. We onderzoeken hoe deelnemers zelf deze transitie ervaren door te kijken naar economische, sociaal-culturele en politieke factoren en proberen dit te begrijpen in het licht van hun levensverhaal. We doen dit onderzoek in het kader van het programma "Stap voor stap, van dagbesteding naar (beschut) werk" van Instituut Gak.