Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Roelof Hortulanus

Functie

emeritus hoogleraar Sociale interventies en lokaal sociaal beleid
Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Biografie

Roelof Hortulanus bekleedt als bijzonder hoogleraar de leerstoel 'Sociale interventies en lokaal sociaal beleid' van de Universiteit voor Humanistiek.

Onderzoek

Roelof Hortulanus is gespecialiseerd in welzijnsvraagstukken en vraagstukken op het terrein van de woon- en leefomgeving. Zijn huidige onderzoek is gericht op conceptuele analyses van hedendaagse sociale vraagstukken, zoals de aansluiting van professionele dienstverlening op vormen van informele steun. Voorts houdt hij zich bezig met de kernexpertise van welzijn. Ten slotte werkt hij aan - voor sociale interventiepraktijken geschikte - vormen van evaluatieonderzoek, resultaatanalyses en professionele verantwoording.

Overige activiteiten
Roelof Hortulanus is redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Social Intervention: Theory and Practice. www.journalsi.org/index.php/si.  In het verleden was hij hoofdredacteur van Het sociaal debat, een reeks van negen publicaties over centrale vraagstukken in de sociale sector.
Roelof Hortulanus treedt veelvuldig op als adviseur van overheden en maatschappelijke organisaties.

Publicaties

Ambivalenties in het sociale domein. Opdrachtverlening, professionele verantwoording en impactanalyse: de noodzaak van meervoudigheid. Amsterdam. Uitgeverij SWP (2011)

Anja Machielse en Roelof Hortulanus. Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak. Amsterdam: Uitgeverij SWP (2010)

Karin Runia en Roelof Hortulanus. Zwerfwerken. Een evaluatieonderzoek naar de werkingskracht van presentie bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren. Utrecht: LESI (2010)

Het belang van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Utrecht: Tijdschrift Sociale Interventie, jaargang 13 nr. 4 (2004)

Samen met Anja Machielse en Ludwien Meeuwesen: Sociaal isolement, Den Haag: Elsevier (2003)

Implementatiebeleid en interventiestrategie
. Utrecht: Verdiwel/ MO-groep pp. 1-43 (2003)
Samen met A. Sprinkhuizen: Van welzijnsbeleid naar lokaal sociaal beleid. In: Handboek Lokaal Sociaal beleid. Den Bosch: Elsevier pp.1-24 (1999)

Samen met P.Liem en A. Sprinkhuizen: Domeinen van welzijn, Den Haag: Elsevier (1997, 3e herziene druk)

Stadsbuurten, een studie over bewoners en beheerders in buurten met uiteenlopende reputaties
, Den Haag: Elsevier (1995) 

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Onderwijs

Roelof Hortulanus is één van de kerndocenten van de Academische Masteropleiding Sociale Interventie. Hij verzorgt daar de masterclass Van mismatch naar match tussen beleid en uitvoering. In deze masterclass wordt de blik gericht op de kloof tussen beleid en uitvoering en de mogelijkheden om deze kloof te overbruggen.