Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Drs. (MSc.) Kors Visscher

Functie

Promovendus Democratische Legitimatie en Duurzaamheid van Burgerinitiatieven

Titulatuur

Drs. (MSc.)

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Biografie

Kors Visscher (1992) studeerde in 2017 af aan de Radboud Universiteit, in de Vergelijkende Politicologie. In zijn masterscriptie onderzocht hij de democratische legitimatie van populisme in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Daarnaast volgde hij een uitgebreide minor Parlementaire Geschiedenis. Voordat hij aan de Universiteit voor Humanistiek begon aan zijn promotie Democratische Legitimatie en Duurzaamheid van Burgerinitiatieven, heeft Kors als junior-onderzoeker gewerkt aan de faculteit Geschiedenis en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Daarnaast heeft Kors van mei 2018 december 2019 als wetenschappelijk coördinator gewerkt voor het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, en als gastonderzoeker gewerkt aan het project Grondwetswijzigingen 1888-1988 bij het Huygens ING. Tijdens zijn studie was Kors als studentassistent werkzaam voor het Manifesto-Project van het WZB Berlin Social Science Center.

Onderzoek

Onderzoek naar de democratische legitimaties verschillende types democratie; archiefonderzoek, met name in krantenarchieven en de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer; discours analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief, van partijprogramma's en manifesten van politieke partijen; interviews

Publicaties

"De Onderwijsopportunist: Troelstra en de Pacificatie van 1917", in Een christelijk-liberale synthese (red.) G. Harinck, A. van Kessel en H. Krabbendam

Spit, N. & Visscher, K.W., Hurenkamp, M., Tonkens, E. & Trappenburg, M. (2021) "Burgerinitiatieven in tijden van crisis: Onderzoek naar de factoren die de bestendigheid van burgerinitiatieven beïnvloeden". In Mens en Maatschappij 96(3) 441-460 DOI: https://doi.org/10.5117/MEM2021.3.007.SPIT

Visscher, K.W., Hurenkamp, M. & Tonkens, E. (2023) "The Democratic Potential of Community-Based Initiatives". In Politics of the Low Countries 1-17

Research Portal University of Humanistic Studies

Onderwijs

Bachelorsscripties en Promises and Pitfalls of Citizenship

Lidmaatschappen en functies

Promovendiraad UvH (2022)