Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Drs. Jante Schmidt

Jante Schmidt
Functie

Onderzoeker

Telefoon

030 2390113

Titulatuur

Drs.

Biografie

Jante Schmidt is afgestudeerd socioloog en is als onderzoeker werkzaam bij de Universiteit voor Humanistiek. Tijdens haar studie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) specialiseerde zij zich in de beleidssociologie en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Met het honoursprogramma van de bachelor sociologie verdiepte zij zich verder in academisch onderzoek en zij zette dit voort in de Research Master Social Sciences. Tijdens deze master deed zij onderzoekservaring op als onderzoeksassistent bij een onderzoek naar de effecten van een nieuw project om bijstandsgerechtigden te activeren, uitgevoerd door de UvA in opdracht van de Dienst, Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam.

Jante is gefascineerd door de relatie tussen overheid en burgers, en de rol die professionals en vrijwilligers hebben specifiek in het krachtenveld overheid/burger. Zij kijkt naar de assumpties die in sociaal beleid worden gemaakt en de daadwerkelijke impact dat het beleid heeft in het dagelijks leven van mensen die het betreft. De keuzes voor onderwerpen voor haar bachelor- en masterscripties reflecteren deze interesse. Het bachelor onderzoek gaat over het effect van een re- integratieprogramma op het zelfbeeld van deelnemers in de context van de activerende verzorgingsstaat. De masterscriptie betreft de beleving en het tot stand brengen van autonomie in verschillende langdurige zorgarrangementen in de context van veranderend zorgbeleid.

Op met moment werkt Jante Schmidt aan een onderzoek naar de verhouding tussen representatieve en participatieve democratie ('doe-democratie') op lokaal niveau, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij werkt hierbij samen met prof. dr. Evelien Tonkens, prof. dr. Margo Trappenburg en drs. Menno Hurenkamp.

Voor meer informatie over Jante zie:
nl.linkedin.com/in/janteschmidt 

Publicaties

selection of publications


The autonomy norm in situations of dependence. Experiencing and working autonomy in different long-term care arrangements.
- Masterscriptie Research Master Social Sciences, Universiteit van Amsterdam (2014)

Afstand overbruggen. Onderzoek naar de effecten van een activeringsproject op het zelfbeeld van deelnemers: langdurig werklozen met ‘een bijzondere afstand tot de arbeidsmarkt’.
- Bachelorscriptie Sociologie, Universiteit van Amsterdam (2011)