Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Drs Iris Wierstra

Iris Wierstra
Functie

Onderzoeker
Researcher

Titulatuur

Drs

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Iris Wierstra studeerde culturele antropologie en ontwikkelingsstudies en behaalde de onderzoeksmaster sociale en culturele wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft na haar studie gewerkt als Wmo adviseur bij gemeente Delft. In 2019 startte ze met werken als onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en voor de universiteit van Tilburg op het gebied van geestelijke verzorging in de gezondheidszorg. Sinds 2021 werkt ze als PhD-onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek. 
Biography

Iris Wierstra studied cultural anthropology and development studies and obtained her research masters' degree in social and cultural sciences at the Radboud University in Nijmegen. After her studies she worked as an advisor on social support (Wmo adviseur) at the municipality of Delft. In 2019, she started working as a researcher at the University of Humanistic Studies and for Tilburg University (School of Catholic Theology) in the field of healthcare chaplaincy. Currently, since 2021, she works as a PhD-researcher at the University for Humanistic Studies. 
Onderzoek

Het PhD-onderzoek van Iris is gebaseerd op twee onderzoeksprojecten. Een project betreft een actieonderzoek naar aandacht voor zingeving en levensbeschouwing in de zorg, waarbij doelen waren om aandacht voor zingeving gedeelde verantwoordelijkheid te maken van alle zorgverleners en om een helder profiel van geestelijke verzorging in de organisatie neer te zetten. Het andere project betreft een onderzoek naar een interventie voor geestelijk verzorgers in de eerstelijns, palliatieve zorg. Haar PhD-onderzoek gaat over levensbeschouwelijkheid en professionaliteit van geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg. 
Daarnaast is Iris betrokken bij een ander onderzoeksproject naar zingeving van jongvolwassenen die niet met een levensbeschouwelijke traditie bekend zijn. 
Tijdens haar studie waren haar onderzoeken gericht op zingeving en religie in multiculturele en multireligieuze samenlevingen. Zo deed zij haar masteronderzoek naar de geleefde religie onder vluchtelingen van diverse achtergronden in Nederland en hoe deze geleefde religie een rol speelt in het integratieproces en gevoel van thuiszijn.


Research

Iris' PhD-research is based on two research projects. One is a participatory action research concerning the attention for meaning in life and worldview in healthcare. Goals of this project were to make attention for meaning in life a shared responsibility of all caregivers and to create a strong and clear chaplaincy profile in the healthcare organization. The other project was an intervention research for chaplains in palliative, home-based care. Her PhD-research is about the intertwining of worldview and professionality of healthcare chaplains. 
Furthermore, Iris is involved with a research concerning meaning in life of young adults who are not familiar with a worldview tradition. During her studies, her research was about religion and meaning in multicultural and multireligious settings/societies. Her master research was about the lived religion among refugees from diverse backgrounds in the Netherlands and how their lived religion supports the integration process and feeling of home and belonging

Lidmaatschappen en functies