Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Drs Iris Wierstra

Iris Wierstra
Functie

Onderzoeker
Researcher

Titulatuur

Drs

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Iris Wierstra studeerde culturele antropologie en ontwikkelingsstudies en behaalde de onderzoeksmaster sociale en culturele wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft na haar studie gewerkt als Wmo adviseur bij gemeente Delft. Sinds 2019 werkt ze als onderzoeker voor de Universiteit voor Humanistiek en voor de universiteit van Tilburg.

Biography

Iris Wierstra studied cultural anthropology and development studies and obtained her research masters' degree in social and cultural sciences at the Radboud University in Nijmegen. After her studies she worked as an advisor on social support (Wmo adviseur) at the municipality of Delft. Currently since 2019, she works as a researcher at the University of Humanistic Studies and for Tilburg University (School of Catholic Theology).

Onderzoek

Op dit moment werkt Iris voor de Universiteit voor Humanistiek aan een actieonderzoek naar aandacht voor zingeving en levensovertuiging in de zorg. Het doel van dit onderzoek is om een duurzame verandering te bewerkstelligen in de zorg waarbij de aandacht voor zingeving gedeelde verantwoordelijkheid wordt van alle zorgverleners en waarbij er een helder profiel van geestelijke verzorging is die zichtbaar en herkenbaar is in de organisatie. Naast dit onderzoek werkt zij als onderzoeker voor Tilburg School of Catholic Theology (Universiteit van Tilburg) waarbij zij meewerkt aan het ontwerpen, implementeren en toetsen van een interventie voor geestelijk verzorgers in de eerstelijns, palliatieve zorg.
Tijdens haar studie waren haar onderzoeken gericht op zingeving en religie in multiculturele en multireligieuze samenlevingen. Zo deed zij haar masteronderzoek naar de geleefde religie onder vluchtelingen van diverse achtergronden in Nederland en hoe deze geleefde religie een rol speelt in het integratieproces en gevoel van thuiszijn.


Research

Currently, Iris works for the University of Humanistic Studies on an action research about the attention for meaning in health care. The purpose of this research is to achieve a lasting change in healthcare in which the attention for meaning becomes a shared responsibility of all caregivers and in which there is a clear profile of spiritual caregivers/counsellors that is visible and identifiable in the organisation. Besides this research, she works as a researcher for Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University). Here she works on designing, implementing and testing an intervention for spiritual caregivers in the first line, palliative care.

During her studies, her research was about religion and meaning in multicultural and multireligious settings/societies. Her master research was about the lived religion among refugees from diverse backgrounds in the Netherlands and how their lived religion supports the integration process and feeling of home and belonging.

Lidmaatschappen en functies