Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof.dr. Harry Kunneman

Harry Kunneman
Functie

Hoogleraar Sociale filosofie,ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering
Projectleider Normatieve professionalisering (NP)

Telefoon

0302390192

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Biografie

Harry Kunneman (1948) studeerde in 1974 af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en promoveerde aan deze universiteit in 1986 in de wijsbegeerte op het boek De Waarheidstrechter (cum laude). Van 1974 - 1989 was hij als universitair docent sociale filosofie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de UvA, waar hij zich vooral bezighield met kritische theorie, i.h.b. het denken van Jürgen Habermas. Van 1990 tot 2013 was hij hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek waar hij de leerstoel Sociale en politieke theorie bekleedde. Sinds 2013 is hij persoonlijk hoogleraar Sociale filosofie, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering.
Kunneman publiceerde een tiental boeken en bundels en vele artikelen op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen. i.h.b. het postmoderne denken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne moraliteit, kritische menswetenschap en de vernieuwing van het hedendaagse humanisme. Hij was eerder voorzitter van de Humanistische Alliantie. Ook was hij van 2000-2004 rector van de universiteit.

Onderzoek

a) Horizontal transcendence. A Humanistic vision on the Future of the Religious Past. Door NWO-geesteswetenschappen gefinancierd programma, uitgevoerd samen met dr. T. van den Ende en Dr. A. Halsema. Looptijd 2004-2007

b) Towards a 'Lingua democratica' for Genomics. Door NWO gefinancierd programma in het kader van het NWO-programma 'Maatschappelijke aspecten van genomics onderzoek' onder leiding van prof. dr. P. Derkx en prof. dr. H. Kunneman, uitgevoerd in samenwerking met dr. C. van der Weele, dr. T. Kochetkova en Drs. K. Pieters. Looptijd 2004-2008

c) Kritisch Humanisme, onderzoeksproject in het kader van het deelprogramma van de capaciteitsgroep KOIS. Looptijd 2004- 2008

Publicaties

Kunneman, H. P. (2008). Moraliteit in relaties en opvoeding. Een kritisch-humanistisch perspectief. In G. Jennes (Ed.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van relaties veranderen (pp. 59-81). Tiel: Lannoo. (UvH)

Kunneman, H. P. (2008). De spanning tussen rationaliteit en solidariteit. In J. Duyndam, H. Alma & I. Maso (Eds.), Deugden van de humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht (pp. 49-76). Amsterdam: Humanistics University Press. (UvH)

Kunneman, H. P. (2007). Critical Humanism and the Problem of Evil. In Jansen/H. Vroom/ H.M. Goort/Jerald, D. (Ed.), Probing the Depths of Evil and Good. Multireligous Views and Case Studies (pp. 319-342). Amsterdam/New York: Rodopi. (UvH)

Kunneman, H. P. (2005). Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme. Amsterdam: Humanistics University Press/SWP. (UvH)
Research Portal University of Humanistic Studies

Lidmaatschappen en functies

 • Voorzitter Curriculum Cie van LESI
 • Voorzitter redactie Tijdschrift Waardenwerk
 • Lid wetenschappelijk adviescollege Geesteswetenschappen NWO
 • Voorzitter beoordelingscommissie NWO onderzoeksprogramma Kwaliteit van leven en gezondheid
 • Senior editor book series "Life Sciences, Ethics and Democracy", Editions RODOPI B.V.
 • Lid commissie Master Sociale Interventie (LESI).
Voormalig
 • Lid NWO-commissie " Maatschappelijke aspecten van Genomicsonderzoek"
 • Lid adviesraad Lectoraat Sociale Innovatie Hogeschool Eden.
 • Voorzitter Humanistische Alliantie.
 • Voorzitter redactieraad Humanistic University Press.
 • Hoofdredacteur Tijdschrift voor Humanistiek.