Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders

Gerty Lensvelt-Mulders
Functie

Hoogleraar Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer
Chair: Research methodology and theory of sciences.

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Biografie

Gerty Lensvelt-Mulders studeerde theoretische en experimentele psychologie in Tilburg. Zij promoveerde in 2000 op het proefschrift ‘Personality at different levels: a behavior-genetic approach’, over de relatie tussen aanleg en opvoeding bij de ontwikkeling van stabiele persoonlijkheidstrekken. Van december 1999 tot januari 2009 werkte zij als universitair (hoofd)docent bij de vakgroep Methods and Statistics aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 februari 2009 is zij verbonden aan de UvH, eerst als hoogleraar, vanaf 2010-2012 als lid van het college van bestuur en van 2012 tot 1 juli 2019 was zij rector en voorzitter van het CvB. In oktober 2019 werd zij directeur van het WODC. Zij blijft aan deze universiteit verbonden middels een gastvrijheidsovereenkomst.

Onderzoek

Ik leg mij toe op het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek door het ontwikkelen van onderzoeksdesigns die recht doen aan het wetenschappelijk multidisciplinaire karakter van de Humanistiek. Daarin vinden filosofie, historisch onderzoek en de sociale wetenschappen elkaar. In dergelijke multidisciplinaire designs vinden we de raakvlakken waar woorden cijfers kunnen ontmoeten en cijfers woorden.
Inhoudelijk ben ik breed georiënteerd, maar als onderzoeker houd ik me vooral bezig met optimaliseren van onderzoek naar mensenhandel en moderne slavernij. 

Publicaties

Van der Hart, O., Ochten, J. M., van Son, M.J.M., Steele, K., Lensvelt-Mulders, G. J. L. M. (2008). Relations among peritraumatic dissociation and peritraumatic stress: a critical review. Journal of Trauma and Dissociation, 9, 4, 481-505.. 

Lensvelt-Mulders, G. J. L. M., van der Hart, O., van Son, M. J. M. , Ochten, J.M., and Steele, K. (2008). Research synthesis on the relations among peritraumatic dissociation and peritraumatic stress: an extended meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28, 1138–1151. 

Egmond, M. van, Klapwijk, P. & Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2014). EenVandaag experimenteert met panels. CLOU: Marketing Research and Digital Analytics, 68, 34-36.

Hendriks, P.H., Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. & Ewijk, H. van (2015). New voices in social work: an explorative study of female Turkish and Moroccan- Dutch professionals in social work in the Netherlands. Journal of Social Work Education, (ISSN 1043-7797). doi: 10.1080/02615479.2015.1088517

Ssentongo, J.S. (2015, Oktober 26). Spaces for pluralism in 'ethnically sensitive' communities in Uganda : The Case of the Kibaale District. UvH Universiteit voor Humanistiek. Prom./coprom.: prof.dr. G.J.L.M. Lensvelt-Mulders, prof.dr. P. Kanyandago & dr. A.C. Suransky

Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2015). Winst in de zorg: een clash van paradigma's. In B. Berden, L. Houwen & S. Stevens (Eds.), Financiering van zorginstellingen: met speciale aandacht voor medisch-specialistische zorg. Alphen aan Den Rijn: Vakmedianet (ISBN 9789462760684).

Lensvelt-Mulders, G.J.L.M., Lugtig, P.J., Bos, P., Elevelt, A. & Helms, A. (2016). Aan de grenzen van het meetbare: de methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met nadruk op Noordwest Europa. (extern rapport). Utrecht:  i.o.v. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid.

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Expertise

Ontwikkelen van designs en analyse technieken voor onderzoek naar moeilijk te onderzoeken (sociale taboes, dark numbers), complexe en multidimensionele concepten en het begeleiden en ondersteunen van onderzoek daarin.

Lidmaatschappen en functies

  • Lid Raad van Cmmissarissen Rabobank Hart van Brabant, Oisterwijk
  • Dagelijks bestuur en penningmeester van de Humanistische Alliantie
  • Voorzitter netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU)
  • Lid bestuur Stichting Socrates
  • Lid rectorenoverleg VSNU