Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Advies aan minister over de buurt als sociale leefomgeving

Femmianne Bredewold, universitair hoofddocent Burgerschap en humanisering van de publieke sector in de media

8 september 2022


De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het College van Rijksadviseurs (CRa) boden op 6 september het advies ‘Ruimte maken voor ontmoeting’ aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het advies pleit voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. Hierbij is een gezamenlijke opgave weggelegd voor overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Femmianne Bredewold leverde een bijdrage aan het advies. 

Ontmoetingen met ruimte voor verschil

Als input hiervoor schreef Bredewold (met Jolanda Lindenberg van de Leyden Academy) een blog over de waarde van ontmoetingen buiten je vaste sociale kring. Het thuiszitten in coronatijd maakte extra duidelijk hoe fijn het kan zijn om zomaar een praatje met iemand te maken. “Die lichte, spontane ontmoetingen doorbreken de sleur, brengen iets onverwachts, helpen vooroordelen weg te nemen en kunnen zorgen voor inspiratie.”


In beleid is de afgelopen jaren vooral ingezet op warme relaties tussen familie en vrienden, en intensief contact met buurt- en wijkgenoten. Met als verwachting dat als familie, vrienden en buren elkaar zorg en hulp geven, er minder professionals nodig zijn en dat dus bezuinigingen oplevert.  Uit onderzoeken blijkt echter dat de hoge verwachtingen van onderlinge steun niet worden waargemaakt. Bovendien nemen mensen mensen die buiten de dominante groep vallen, vaak geen deel aan geplande ontmoetingsprojecten.

Liever licht contact dan intensieve steun

Volgens de auteurs willen buren liever licht contact met elkaar onderhouden in de publieke ruimte, met respect voor elkaars privacy. Lichte ontmoetingen zorgen er ook voor dat je je thuis voelt in de buurt. “Regelmatig licht contact lijkt de drempelvrees die mensen vaak ervaren wanneer ze mensen die anders dan zijzelf zijn tegenkomen te verminderen.”


Bredewold en Lindenberg: “Buurt- en wijkprojecten waar mensen met verschillende achtergronden kunnen samenkomen en waar dit verschil wordt omarmd in plaats van gereduceerd, zijn enorm van belang.” Daarom pleiten zij ervoor dat de publieke ruimte zo ontworpen moet worden dat er voldoende gelegenheid is voor lichte ontmoetingen en dat uiteenlopende groepen elkaar kunnen tegenkomen.


Femmianne Bredewold leverde een bijdrage aan het advies ‘Ruimte maken voor ontmoeting’ van de RVS en het CRa aan minister De Jonge.